Binnenvaart doet minister voorstellen voor afvalinzameling

669

Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN), BLN-Koninklijke Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) gaan minister Schultz nieuwe voorstellen doen voor het inzamelen van afval in de binnenvaart. De voorstellen volgen op overleg met een aantal schippersvrouwen die zich heeft verenigd in de Facebook groep Vrouwen in de Binnenvaart.

Om uit de impasse te komen is afgesproken de volgende voorstellen aan het ministerie te doen:

  • Heropening van de afgiftemogelijkheid bij de grote overnachtingshavens, de Maas en het Twenthekanaal is urgent i.v.m. de feestdagen.
  • Koppel de bunkerheffing van € 7,50 die nu volgens het Scheepsafvalstoffen Verdrag uitsluitend mag worden gebruikt voor de afgifte en inname van olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval (artikel 6) aan de afgifte en inzameling van overig scheepsbedrijfsafval (huishoudelijk afvalwater, huisvuil, zuiveringsslib, slops en niet-oliehoudend KGA, artikel 7).
  • Er is een overschot ontstaan uit de bunkerheffingen. Dat zou (gedeeltelijk) gebruikt kunnen worden om de inzameling en afgifte tot 01-01-2016 te financieren.
  • De vuilnisbakken moeten z.s.m. terug waar ze stonden. Ze moeten worden afgesloten met een chip slot zodat ze alleen te openen zijn door de binnenvaart.
  • Varenden krijgen tot 01-01-2016 gratis chipkaarten. Hiermee kan duidelijk in beeld worden gebracht waar en hoeveel de binnenvaart precies afgeeft.
  • Met die gegevens kan een nauwkeurig beeld worden geschetst van de behoefte en de kosten.
  • BLN zal ter informatie en verduidelijking een juridisch onderzoek laten verrichten naar de reikwijdte en betekenis van Artikel 7 lid 1 van het SAV. (In havens, bij overslaginstallaties alsmede bij ligplaatsen en sluizen worden voor de inname en verwijdering van huisvuil geen aparte heffingen geheven)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter