Binnenvaart aan minister: ‘Laat besluit laden en lossen niet los’

749

Binnenvaart aan minister: 'Laat besluit laden en lossen niet los'De BBU, ASV en ledengroep Varende Ondernemers van het CBRB hebben in een gezamenlijke brandbrief de minister opgeroepen om het tijdelijk besluit laden en lossen in de binnenvaart niet los te laten.

‘Het besluit werd in 2011 ingevoerd na langdurige onderhandelingen tussen het verladend bedrijfsleven, de overheid en de binnenvaartorganisaties. Het ministerie meende in het licht van de terugtrekkende overheid, een tijdelijk karakter aan de regeling te moeten toekennen. In juli 2013 loopt het wettelijke karakter van de regeling af. De marktsituatie van de vervoerders is echter dusdanig verslechterd, dat er geen sprake is van een faire markt waarin vraag en aanbod in evenwicht zijn. De branche vreest daarom eenzijdige dictaten vanuit het verladend bedrijfsleven. Die vrees blijkt gegrond, want er circuleren voorwaarden die het Comité van Graanhandelaren na juli 2013 aan de schipperij willen opdringen. Deze zijn vergelijkbaar met de Imexgra voorwaarden in België. De BBU meent dat deze voorwaarden lijnrecht indruisen tegen de mededingingswet, want het betreft afspraken tussen bedrijven (graanhandelaren).’