‘Binnenvaart moet gebruikmaken van gratis afgifte scheepsafval’

811

De gezamenlijke binnenvaartorganisaties raden de binnenvaartschippers aan om hun huisvuil, grof afval en niet-oliehoudend KGA zoveel mogelijk gratis in te leveren bij de voorzieningen in havens en gemeenten. Per 1 november komt er een abonnementensysteem voor overig scheepsbedrijfsafval langs de Rijksvaarwegen en moet de schipper betalen voor het afgeven van dit soort afval. En daar zijn de organisaties het niet mee eens.

Minister Schultz zegt niets verkeerds te hebben gedaanDe gezamenlijke binnenvaartorganisaties, BLN-BBU, BLN-Kon. Schuttevaer, het CBRB, de ASV, de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen en het Nederlands Platform voor Waterrecreatie adviseerden de minister eerder al de afgiftebakken  per 1 november af te sluiten op basis van een gratis abonnement en tot een betaalbare abonnementenstructuur te komen. Verder adviseren zij om het betalingssysteem internationaal in te voeren en gelijk te trekken en de betaalde inzameling uit te stellen tot 1 januari 2016. ‘Het is echter wel zinvol de afgiftepunten per 1 november a.s. af te sluiten, omdat dan een goed beeld wordt gekregen van de afvalstroom en de infrastructuur die je daar voor nodig hebt. Nu wordt de prijs van het abonnement bepaald op een ingeschat aantal abonnementhouders en een ingeschatte afvalstroom, dat mogelijk niet overeenstemt met het werkelijke aantal deelnemers van het systeem en daarmee ook de afvalstromen.’

Niet gevoelig
Minister Schultz bleek niet gevoelig voor het voorstel van de binnenvaartbranche. Ook niet nadat 1.000 binnenvaartondernemers een petitie ondertekenden. De minister verzocht de binnenvaartorganisaties een keuze te maken uit verschillende abonnementen. ‘Wanneer er geen eenduidige keuze gemaakt zou worden, zou de minister voor een abonnementstype kiezen. Dit word het abonnement van 469 euro voor huisvuil en grof afval bij de 25 strategische afgiftepunten langs de Rijksvaarwegen en drukke sluizen, waarbij echter het afgiftepunt op de middenkolk van het Volkeraksluizencomplex, vanwege de extra hoge inzamelkosten (80 euro extra per abonnement) gaat verdwijnen.’

Afweging maken
De brancheorganisaties roepen de leden op een goede afweging te maken om een abonnement wel/niet af te sluiten en zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen in havens en gemeenten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter