Binnenschipper doet aangifte wegens schending privacy AIS

1413

GORINCHEM – Een binnenschipper heeft aangifte gedaan tegen de politieke partij Gorcum Actief. Volgens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) gebruikte Gorcum Actief AIS gegevens om aan te tonen dat de binnenvaart genoeg heeft aan de zeven ligplaatsen en dat de schippers zich niet aan de regels houden.

Acht overnachtingsplaatsen minder langs de MerwedesVolgens het Algemeen Dagblad blijkt uit onderzoek van de politieke partij dat de huidige zeven ligplaatsen voldoende zijn. In december meerden gemiddeld drie schepen per nacht aan en in januari gemiddeld vijf tot zes. Rijkswaterstaat wil het aantal ligplaatsen uitbreiden naar elf. Ook telde de fractievoorzitter van Gorcum Actief 118 overtredingen.

Aangifte

De ASV is benieuwd hoe Gorcum Actief de overtredingen heeft geconstateerd en wil graag weten wat die 118 overtredingen precies inhouden. ‘Nadat de schippers in de binnenvaart onlangs hebben getoond dat zij begrip hebben voor de situatie van de walbewoners, door aan te geven dat de Woelse Waard bij Gorkum behouden zou moeten blijven, blijken sommige walbewoners niet bepaald enig begrip op te kunnen brengen voor de situatie van de binnenvaart. Men gebruikt gegevens van schepen via AIS in hun onderzoek wat wettelijk niet toegestaan is. De manier waarop deze partij zich te weer stelt tegenover de binnenvaart is diep treurig. Daarom lijkt het ons ook een prima initiatief dat er aangifte wordt gedaan tegen deze wijze van bewijsvoering. (Bron: ASV/Foto: RWS)

ASV reageert op commotie uitbreiding Vluchthaven Gorinchem

Nadat de Algemeene Schippers Vereeniging enige tijd geleden heeft aangetoond dat zij begrip heeft voor de situatie van de walbewoners, door aan te geven dat de Woelse Waard bij Gorinchem behouden zou moeten blijven, blijken sommige walbewoners niet bepaald enig begrip op te kunnen brengen voor de situatie van de binnenvaart.

De lokale politieke partij Gorcum Aktief heeft door “eigen” onderzoek de schepen die gebruik maken van de Vluchthaven Gorinchem in kaart gebracht. De conclusies, zoals te lezen was in het AD/Rivierenland, schetst volgens de ASV geen goed beeld van de situatie en is geen constructieve bijdrage aan de discussie over de noodzaak van uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de Vluchthaven Gorinchem.

In het licht van de geplande gemeenteraadsvergadering op 3 februari over dit onderwerp heeft de ASV een reactie opgesteld op het bewuste krantenartikel ‘Overnachten is gratis’ in het AD/Rivierenland 30 januari jl.

‘Het is overwegend een goede zaak dat leden en vrijwilligers zich willen inzetten voor een eigen onderzoek door een politieke partij e.d. De Algemeene Schippers Vereeniging is ook afhankelijk van dergelijke betrokken personen. De conclusies die de partij Gorcum Actief uit haar onderzoek trekt vraagt echter om een nuancering vanuit de praktijk van de binnenvaart.

‘De ASV trekt zeker niet de juistheid van de tellingen in twijfel. Het gemiddelde van 3 schepen per nacht in december en 5 tot 6 in januari houdt echter ook in dat er nachten waren waarin de haven volledig bezet was en er schepen hebben moeten doorvaren naar een andere haven en daarmee waarschijnlijk de vaartijdenwet hebben overtreden. Bij de gemiddelden is het tevens relevant om de bezetting van de kegelplaats (brandbare lading) en niet-kegelplaatsen (ongevaarlijke lading) apart mee te wegen. Schepen met een kegel mogen nl. alléén op een kegelplaats afmeren en voor schepen zonder kegel is dat niet toegestaan. Dit meewegen zal een totaal ander beeld schetsen van de bezetting van de Vluchthaven in gemiddelden.
 
De conclusie dat de stijging in januari te wijten valt aan een verhoging van het havengeld in de regio Dordrecht is een misvatting. Alhoewel het systeem in die regio door de beheerder Havenbedrijf Rotterdam NV is gewijzigd, zijn er zowel kostenvoordelen als -nadelen voor de schippers, die voor de een verblijf in die regio bevordert en voor de ander verblijf in die regio ontmoedigt. Overnachten is overigens havengeldvrij gebleven. De stijging valt beter te verklaren door de immer mindere vraag naar scheepsruimte in de maand januari. Het is o.i. logisch dat een schip zonder werk een ligplek opzoekt waar geen havengeld betaald hoeft te worden.
 
Buiten overnachten en wachten op werk zijn er legio redenen waarom een schip ligplaats neemt in de Vluchthaven Gorinchem voor 1 tot 3 dagen (of iets langer met toestemming van Rijkswaterstaat) Denk hierbij bijvoorbeeld aan dokter/ziekenhuisbezoek, kleine reparaties aan het schip of andere redenen van bedrijfsmatige of persoonlijke aard. Op een schip werken, wonen en leven immers ook mensen. Helaas heeft Gorcum Aktief niet de moeite genomen de schippers die in de haven lagen naar hun beweegredenen van hun (verlengde) verblijf te vragen.
 
Navraag had tevens kunnen verklaren waarom de (naar de letter van de wet) 118 overtredingen zijn begaan. Met redenen onderbouwd is het Rijkswaterstaat nl. toegestaan toestemming te geven voor een langer verblijf en overnachten voor de sluis wordt altijd gedaan met toestemming van de sluismeester, zeker als er de volgende dag geschut moet worden door het betreffende schip.
 
Dat de inwoners van Gorinchem bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van schepen met brandbare lading aan boord kunnen wij enigszins begrijpen. Dat het “Veel te gevaarlijk” zou zijn, zien wij echter meer gebaseerd op emotie dan op feiten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is voor elke vorm van transport gebonden aan strenge regels en de binnenvaart wordt gezien als de veiligste manier voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het risico voor het hebben van een kegelplaats in de Vluchthaven Gorinchem sinds de realisatie daarvan groter is geworden.
 
 Wij moeten, ondanks onze waardering voor de inzet van de leden en vrijwilligers, concluderen dat het eigen onderzoek van Gorcum Aktief geen goed beeld schetst van de situatie en is o.i. geen constructieve bijdrage aan de discussie over de noodzaak van uitbreiding van het aantal ligplaatsen in de Vluchthaven Gorinchem.
 
De Algemeene Schippers Vereeniging is altijd bereid een gesprek te voeren over het al dan niet uitbreiden van de Vluchthaven Gorinchem. Al eerder hebben wij ons begripvol opgesteld voor de ‘mensen aan de wal’ door bezwaar te maken tegen een overnachtingshaven in de Woelse Waard. Eveneens hebben wij contact opgenomen (als enige binnenvaartorganisatie) met Watersportvereniging de Merwede n.a.v. de door hun gehouden petitie tegen de uitbreiding van de Vluchthaven Gorinchem.
 
Los van bovenstaande nuancering stellen wij de wijze van gegevensverzameling door Gorcum Aktief ter discussie. In het artikel werd verwezen naar het online volgen van schepen. Dit heeft ongetwijfeld betrekking op websites die gevoelige zakelijke en privé gegevens, uitgezonden via ons “Automatic Identification System (AIS)” vrij toegankelijk publiceren. Wij willen erop wijzen dat vrij toegankelijke publicatie van AIS-gegevens zonder toestemming van de betrokkenen door de overheid wordt afgekeurd en dat misbruik door derden strafbaar is. Wij gaan ervanuit dat de leden en vrijwilligers van Gorcum Aktief hiervan niet op de hoogte waren tijdens het onderzoek.’

Lees ook:
Minister beantwoordt vragen over AIS in de binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief