Binnenhavens willen maatwerk bij modelhavenverordening

632

nvb2Havenbeheerders willen dat een nieuwe modelhavenverordening modulair wordt opgebouwd. Artikelen die alleen voor zee-, binnen- of recreatievaart van toepassing zijn, kunnen dan apart worden geplaatst. Dat bleek deze week op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

NVB en VNG maken gezamenlijk een modelhavenverordening. Als in alle havens dezelfde regels gelden, ontstaat meer duidelijkheid voor de scheepvaart en is er en win win-situatie voor gebruikers en beheerders van havens.
De NVB streeft al lang naar een uniforme havenverordening, deze moet voorzien in:
– Duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart
– Beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders
– Eenduidige begrippen en definitie
– Uniforme aanpak van orde, veiligheid en milieu in de haven
– Passende sets uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld

Volgende bijeenkomst
Alle inbreng die de ervaringsdeskundigen gaven en nog geven wordt door juristen van de NVB en VNG verwerkt in het model. Op 24 april 2013 wordt dit model in een tweede bijeenkomst worden besproken met de mensen uit de praktijk. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt.

Lees ook:
Uniforme regels voor binnenhavens