Binnenhaven van Brussel slaat drie procent meer over

588

BRUSSEL – De haven van Brussel heeft vorig jaar drie procent meer overgeslagen in de eigen trafieken, dit zijn goederen die geladen en gelost worden te Brussel zelf. De globale trafieken kennen in mindere mate een toename (+ 1%) omdat de doorvarende trafieken lichtjes achteruit gaan met 2%.

Binnenhaven van Brussel slaat drie procent meer overDe globale trafieken bereiken in 2014 nagenoeg de 6,7 miljoen ton waarvan ongeveer 4,5 miljoen ton enkel voor de eigen trafieken. De toename in eigen trafieken en meer bepaald in de categorie bouwmateriaal heeft hoofdzakelijk te maken met de sterke groei in de export van aarde, die verviervoudigd is in vergelijking met 2013.

In de categorie olieproducten moest de haven weliswaar een daling laten optekenen maar dat valt te verklaren door de zachte weersomstandigheden die het jaar 2014 gekenmerkt hebben daar waar de winter 2013 bijzonder streng was.

Heropleving containerterminal

De opeenvolgende veranderingen van uitbaters van de containerterminal hebben er voor gezorgd dat in 2013 de activiteiten met 18% terugliepen vergeleken met 2012. ‘Deze ongunstige resultaten beginnen stilaan weg te vallen: 2014 vertoont duidelijk een heropstanding van de uitbating van de terminal en het terugvallen met 4% wordt onder meer verklaard door de omstandigheden waarop de uitbater geen greep heeft zoals meerdere scheepvaartonderbrekingen tussen Brussel en Antwerpen.’

Hierbij moet trouwens genoteerd worden dat deze scheepvaartonderbrekingen ook het gevolg waren van onderhoudswerken aan de sluis van Zemst en van een defect aan de brug van Vilvoorde waardoor ook het doorvarende verkeer er de weerslag van ondervond terwijl de Brusselse operatoren hun logistieke stromen konden aanpassen aan de scheepvaartonderbrekingen die vaker geprogrammeerd waren.

Uitvarende stromen

Daar waar de import van goederen ten opzichte van 2013 met 7% zakt, laat de export een groei met 68% noteren, voornamelijk te danken aan de uitvoer van aarde en in geringere mate aan de uitvoer van glas dat van jaar tot jaar blijft toenemen en ook nog te danken aan het schroot.
Ook hier plukt men de vruchten van de inspanningen van de havenautoriteiten om de “return” logistiek aan te zwengelen waardoor de stromen van export tegelijk ook voor een nieuw evenwicht instaan. Hierdoor moet er onder meer een betere competitiviteit tot stand komen van het watergebonden transport met name door schepen die Brussel bedienen niet leeg te moeten terugsturen. (Bron: Haven Brussel)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief