Binnenhaven Flevokust bij Lelystad lijkt er nu echt te komen

863

De nieuwe haven Flevokust bij Lelystad lijkt er nu echt te komen. De provincie begint vandaag met de inspraakprocedure van zes weken. Deze duurt tot 24 september.

De nieuwe haven Flevokust bij Lelystad wordt een buitendijkse overslaghaven in combinatie met een binnendijks nat industrieterrein. De buitendijkse overslagterminal wordt 69 hectare groot. Het binnendijkse ‘natte’ industrieterrein krijgt een omvang die afhankelijk is van de marktvraag. In eerste instantie wordt voor de ruimtelijke procedure en de Lelystad vindt exploitant voor containerterminal Flevokustmilieueffectrapportage uitgegaan van een binnendijks terrein van 40 hectare dat gefaseerd kan worden aangelegd. Zowel de haven als het industrieterrein kunnen op langere termijn worden uitgebreid als de markt daar om vraagt.

Golfbreker

Eén van de aandachtspunten de komende tijd is de golfbreker die moet worden aangelegd in het IJsselmeer voor de kade van Flevokust. Deze moet er voor zorgen dat de haven tot en met windkracht 7 probleemloos kan functioneren. Zo’n golfbreker is kostbaar en de uitvoering vergt veel aandacht. Hoe zorgen we voor een technisch en financieel haalbare golfbreker is dan ook een belangrijke vraag. Naast de meer traditionele uitvoering van een golfbreker (een stenen dam in het water) zijn er inmiddels ook meer innovatieve oplossingen mogelijk. Maar voor we voor Flevokust een keuze maken, moeten we weten wat de technische en financiële consequenties van de verschillende oplossingen zijn. Momenteel worden conventionele en innovatieve oplossingen vergeleken door een gespecialiseerd adviesbureau.

Inspraak

Belangstellenden kunnen de stukken inzien op 4 locaties in Lelystad (Provinciehuis, Stadhuis, Waterschapshuis en het Smedingshuis van Rijkswaterstaat). De stukken zijn (vanaf 14-08-2014) ook digitaal beschikbaar op www.flevoland.nl/digitaalloket/inzien en op www.flevoland.nl/flevokust. Ten slotte kunnen de ontwerp inpassingsplannen ook worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.9924.IPFlevokusthav2014-ON01en NL.IMRO.9924.IPFlevokustgel2014-ON01.

Na sluiting van de inspraak buigen provincie en gemeente zich over de ingediende inspraakreacties. De zienswijzen kunnen leiden tot wijziging van de inpassingsplannen. (Bron: Provincie Flevoland)

Meer nieuws over Flevokust:
Flevokust: Buitendijkse haven met binnendijks industrieterrein
Gemeenteraad Lelystad stemt tegen komst terminal Flevokust
Containerterminal Utrecht wordt exploitant Flevokust Lelystad

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief