Beverbrug Alkmaar wordt beweegbare brug

453

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar heeft besloten de Beverbrug uit te voeren als een beweegbare brug. Daarmee komt er direct een oplossing voor de kwestie rondom de doorvaarthoogte van de brug.

Beverbrug Alkmaar wordt beweegbare brugWanneer de gemeenteraad in mei instemt met het besluit van het college wordt er een ontwerp voor het bewegende deel van de Beverbrug ontwikkeld. Om geen tijd te verliezen bij de revitalisatie van de Beverkoog heeft het college besloten de werkzaamheden in twee fases uit te voeren. Bij de eerste fase gaat het om het weghalen van de zogenaamde ‘slinger’ in de Berenkoog, de verbreding van de Berenkoog, het maken van de oprit naar de Beverbrug en de aanleg van een duiker. Al deze werkzaamheden worden nog dit jaar gestart. De tweede fase is de aanleg van de Beverbrug.

Wethouder Duurzaamheid en Bereikbaarheid Jan Nagengast (CDA): ‘Voor de economie van Alkmaar is het van groot belang dat onze bedrijventerreinen aantrekkelijk blijven voor bestaande en nieuwe bedrijven. Daarom willen we er als college voor zorgen dat de revitalisatie van de Beverkoog zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Het heeft voordelen voor de verkeersafwikkeling, maar is vooral belangrijk vanuit economisch perspectief. Dat blijkt ook uit het rapport van Adviesbureau BRO, waarin de noordelijke ontsluiting onontbeerlijk wordt genoemd. De revitalisatie levert naar verwachting extra arbeidsplaatsen op.’
De plannen voor de revitalisatie van de Beverkoog zijn in goed overleg gemaakt met de bedrijvenvereniging Beverkoog. De ondernemers participeren voor maximaal € 2,5 miljoen in het project via baatbelasting.

Doorvaarthoogte
Bij het ontwerp van de oorspronkelijke Beverbrug is rekening gehouden met een doorvaarthoogte van 3.70 meter. Dit om op een goede wijze aan te kunnen sluiten op de naastgelegen ongelijkvloerse kruising Westtangent/Westerweg (N242). Hiervoor zou door de provincie de vaarklasse worden aangepast.
Gedurende de uitwerking van de Beverbrug is men echter teruggekomen op het aanvankelijke voornemen om de vaarklasse van het kanaal aan te passen. Als de vaarklasse niet wordt aangepast, geldt de laagste brug op dit stuk van het kanaal als te hanteren minimale doorvaarthoogte voor schepen. In dit geval gaat het dan om een hoogte van 4.90 meter. De juridische basis om vast te houden aan een hoogte van 3.70 meter is daarmee verdwenen. Omdat de Beverbrug niet verhoogd kan worden vanwege de aansluiting op de ongelijkvloerse kruising, zal de brug als beweegbare brug uitgevoerd moeten worden.