Betere informatie voor vrachtverkeer in haven Rotterdam

2445
De verkeersinformatie van de Mainport Traffic Monitor wordt in ieder geval tot eind 2019 kosteloos beschikbaar gesteld aan bedrijven met een logistieke operatie in of rondom het havengebied van Rotterdam. (Foto Erik van Huizen)

ROTTERDAM Het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaan het bedrijfsleven gezamenlijk voorzien van betere informatie over de verkeerssituatie in de Rotterdamse haven en de situatie op containerterminals en empty depots. Hiervoor wordt de al bestaande Mainport Traffic Monitor wordt uitgebreid met real time informatie van onder andere de wegvervoerders.

Het Havenbedrijf en TLN doen dat in samenwerking met het ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat, het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), Deltalinqs en Simacan.
De partijen zien dit initiatief als een eerste stap op weg naar een beter inzicht in de logistieke processen in de Rotterdamse haven. In een volgende fase wordt het bereik uitgebreid, zowel regionaal naar onder andere de corridor Rotterdam – Venlo als inhoudelijk door toevoeging van informatie vanuit andere ketenpartijen zoals terminals en depots.

Accurater beeld
De huidige versie van de Mainport Traffic Monitor bevat al meer informatie dan de standaard verkeersinformatiediensten. Maar met de uitbreiding krijgen logistieke bedrijven op intuïtieve wijze een nog accurater beeld van de actuele verkeerssituatie en de afhandeltijden bij containerterminals en empty depots. Dit gebeurt door data uit de systemen van de wegvervoerders anoniem en op veilige wijze te koppelen aan de Mainport Traffic Monitor.

Zuid-Holland
De verbeterde verkeersinformatie is in eerste instantie beschikbaar voor een gebied ter grootte van nagenoeg Zuid-Holland. De actuele reistijden, vertragingen, fileoverzichten en geplande afsluitingen die invloed hebben op de logistieke processen staan voorop. Daarnaast is aanvullende informatie over de aard van de hinder, actuele wegwerkzaamheden, gemelde ongevallen en brugopeningen opgenomen. Van circa 3.000 matrixborden boven de wegen in dit gebied zijn de beeldstanden zichtbaar, zodat planners zich een goed beeld kunnen vormen van wat de huidige verkeerssituatie is en een inschatting kunnen maken van hoe die zich gaat ontwikkelen. Dit gecombineerde beeld geeft, samen met de reistijden voor alternatieve routes, inzicht of omrijden rendeert.

Voorlopig gratis
De verkeersinformatie van de Mainport Traffic Monitor wordt in ieder geval tot eind 2019 kosteloos beschikbaar gesteld aan bedrijven met een logistieke operatie in of rondom het havengebied van Rotterdam. Zij kunnen een account voor de online tool aanvragen op www.mainporttraffic.nl. De verkeersinformatie is nu al beschikbaar, de wacht- en afhandeltijden zijn per 1 september 2018 beschikbaar.