Beter rendement transport en logistiek vervoer over de weg

730

ZOETERMEER – De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2014 sterk verbeterd. De prognose voor 2015 is dat de rentabiliteit dit jaar verder zal toenemen. Zo blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van de NIWO.

Vlaanderen begint proef met cobots in de logistiekDe rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2014 sterk verbeterd ten opzichte van 2013. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer in 2014 komt uit op -0,7%. In 2013 was dit -2,1%. In het grensoverschrijdend vervoer namen de rendementen met gemiddeld 1,2 procentpunt toe. Gemiddeld behaalden deze bedrijven een rendement van -3,4% (2013 -4,6%).

Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. Ondanks de sterke verbetering noteerden het vervoer van bouwmaterialen en de deelmarkt trucking nog altijd een verlies tussen de 5 en 6%. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Toename bedrijvigheid

In 2014 is de bedrijvigheid toegenomen. Die toename is te zien in het aantal gereden kilometers per voertuig. Hierdoor stegen de opbrengsten in 2014 in het binnenlands vervoer met gemiddeld 3,8% ten opzichte van 2013. De totale kosten namen bij de binnenlands vervoerbedrijven met 2,4% toe. In het grensoverschrijdend vervoer stegen de opbrengsten met gemiddeld 3,0% en de kosten met 1,8%. De vrachtprijsontwikkeling bleef echter ver achter bij de opbrengstontwikkeling. De vrachtprijzen staan nog altijd onder druk.

De afschrijvingskosten lieten een daling zien in 2014 ten opzichte van 2013. De gemiddelde leeftijd van het wagenpark is bij de onderzochte bedrijven toegenomen. Aan de ene kant zijn er bedrijven die vervangingsinvesteringen hebben uitgesteld. Daartegenover is er een groep vervoerders die, gedwongen door de regelwetgeving, in 2014 geïnvesteerd heeft in de aanschaf van nieuwe (Euro 6) voertuigen. De brandstofkosten per gereden kilometer namen eveneens iets af. Een toename was onder meer te zien bij de loonkosten.

Verdere verbetering

Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2015 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2015 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -0,4% en voor het grensoverschrijdend vervoer
-3,1%.

De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlands vervoerbedrijven bleef nagenoeg gelijk (2014: 26,7% 2013: 26,6%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit in 2014 17,3% (2013: 16,5%). Dit betekent een lichte verbetering van de eigen vermogenspositie.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief