Bergen op Zoom onderzoekt haalbaarheid containerterminal

573

De gemeente Bergen op Zoom heeft een intentieovereenkomst gesloten over een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe containerterminal op Noordland. De overeenkomst is gesloten met Markiezaat Container Terminal en het Havenbedrijf Rotterdam.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het uitvoeren van een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een nieuwe binnenvaartterminal in de Buitenhaven.

Terminal
De betrokken partijen zien als gevolg van de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Noordland kansen voor een nieuwe regionale openbare containerhaven voor de Bergen op Zoom onderzoekt haalbaarheid containerterminalbinnenvaart in de Buitenhaven. Dat is nodig omdat de tijdelijke terminal aan de gemeentelijke loswal bij de Vierlinghweg aan de grenzen van zijn capaciteit is gekomen.  De Markiezaat Containerterminal is in 2008 gestart en heeft inmiddels een aantal grote klanten zoals Ricoh, Sabic en LambWeston. De overslag steeg in 2013 tot meer dan 100.000 teu (ongeveer 50.000 containers). De MCT is landelijk de snelst groeiende terminal.

Rotterdam
Al geruime tijd voert de gemeente Bergen op Zoom gesprekken met Markiezaat Container Terminal (MCT) over de uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande overslaglocatie. Sinds vorig jaar is het Havenbedrijf Rotterdam  (HbR) ook betrokken bij deze gesprekken, mede ingegeven door de groeiverwachtingen van de containeroverslag in Rotterdam. Daarbij zijn tevens afspraken gemaakt over het stimuleren van het gebruik van binnenvaart. Om de groeiende volumes duurzaam en efficiënt  te kunnen verwerken is ook uitbreiding in de binnenlandse havens nodig. Bergen op Zoom is een van de locaties waar dit mogelijk is en waar het Havenbedrjif Rotterdam een rol zou kunnen spelen in de realisatie.

Vervolg
Nog dit jaar moet duidelijk worden of het project haalbaar is. Iedere partij maakt in de tussentijd vanuit haar eigen rol en taken deel uit van het haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens zal bekeken worden of er vervolgovereenkomsten zullen worden aangegaan. (Bron: Gemeente Bergen op Zoom)

Volg TotaalTrans op Twitter