‘Bereikbaarheid, regeldruk en handelsbarrières prioriteit’

718

EVO, exportvereniging Fenedex, TLN en expediteursvereniging Fenex willen dat het kabinet internationale handelsbarrières wegneemt, regeldruk in de logistiek vermindert en een goede bereikbaarheid garandeert. De organisaties reageren hiermee op de dinsdagmiddag gepresenteerde Miljoenennota.

Het economische herstel wordt in de Miljoenennota voor 2015 zichtbaar. EVO, exportvereniging Fenedex, TLN en expediteursvereniging Fenex willen dit herstel in lijn met de kabinetsplannen van een fundering voorzien. ‘Deze drietrapsraket zorgt ervoor dat behalve het grootbedrijf ook het midden- en kleinbedrijf weer kan innoveren, investeren en groeien.’

‘Bereikbaarheid, regeldruk en handelsbarrières prioriteit’Internationale handel

Een groeiende export is voor Nederland van levensbelang. Daarom willen de belangenbehartigers dat het kabinet in en buiten Europa blijft investeren in een vrijere wereldhandel. Zo is de Europese vervoersmarkt nog altijd onvolmaakt. De organisaties vinden ook dat de toezichtlast op het grensoverschrijdend goederenvervoer voor betrouwbare bedrijven verder kan dalen. EVO, Fenedex, TLN en Fenex vinden het goed dat het kabinet zich buiten Europa hardmaakt voor handelsverdragen met de Verenigde Staten en andere landen.

Bereikbaarheid

De organisaties wijzen op de noodzaak om te blijven investeren in de bereikbaarheid over het water, de weg, het spoor én door de lucht. Bedrijven willen samen werken aan een betere benutting van bestaande infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook aan slimme oplossingen voor het bevoorraden van winkels in binnensteden. De organisaties zijn tevreden met het feit dat het kabinet de budgetten voor investeringen in infrastructuur overeind houdt. Wel maken zij zich zorgen over minder capaciteit voor het spoorgoederenvervoer door werkzaamheden.

Regeldruk

Tot slot wijzen EVO, Fenedex, TLN en Fenex erop dat een succesvolle aanpak van de regeldruk in de logistiek het fundament is voor verder economisch herstel. De organisaties willen op de ingeslagen weg verder gaan door samen met het kabinet de regeldruk merkbaar te verminderen. Inspectiediensten moeten bijvoorbeeld slimmer controleren en complexe regels vereenvoudigen. Van deze moderniseringsslagen profiteert het hele bedrijfsleven, en dan vooral het midden- en kleinbedrijf. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief