Beperkte vaarwegbreedte bij bouw nieuwe Meppelerdiepsluis

548

Rijkswaterstaat begint 7 oktober met de bouw van de Meppelerdiepsluis in Zwartsluis. Tijdens de werkzaamheden krijgt de scheepvaart te maken met een beperkte vaarwegbreedte.

Beperkte vaarwegbreedte bij bouw nieuwe MeppelerdiepsluisTijdens de eerste fase van de werkzaamheden vindt de aanleg van de binnenvoorhaven en binnenhoofd plaats. Daarvoor gaat opdrachtnemer Combinatie Strukton/Reef meerpalen verwijderen, verplaatsen en aanbrengen. Ook worden damwanden getrild aan beide zijden van het Meppelerdiep. Daarnaast wordt op het land gestart met de sloop van de dienstwoningen naast het gemaal en op deze plek de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw.

Ponton
Op het Meppelerdiep ligt een ponton om de werkzaamheden vanaf het water uit te kunnen voeren. Het ponton ligt afwisselend aan de westzijde en oostzijde van het Meppelerdiep. Hierdoor is de doorvaart op het Meppelerdiep wat smaller, maar wel breed genoeg om een schip te laten passeren. Het ponton blijft liggen totdat de sluis klaar is. De vaarweggebruikers worden met borden geïnformeerd. Er geldt een verbod op hinderlijke vaarbewegingen en een verbod op het ontmoeten en voorbijlopen van schepen. Dit kalenderjaar zijn er geen stremmingen gepland voor de scheepvaart. De eerste stremming van één dag vindt in het eerste kwartaal van 2014 plaats.

Planning
De komende jaren gaat Rijkswaterstaat de sluis ombouwen van keersluis tot schutsluis. De scheepvaart kan daardoor het hele jaar van en naar Meppel varen, zonder onvoorspelbare stremmingen. De nieuwe sluis wordt ook dieper en breder waardoor grotere schepen vlotter en veilig kunnen passeren. Dit is voor de regionale economie een belangrijke investering.

Naast de ombouw van keersluis naar schutsluis komt er een nieuw bedieningsgebouw. Bij de nieuwe sluis komen aan de Meppelerdiepzijde wachtplaatsen voor beroeps- en recreatievaart. Aan de Zwartewaterzijde waren in eerste instantie alleen wachtplaatsen voor de recreatievaart voorzien. Op basis van nieuwe inzichten is nu besloten om naast de wachtplaatsen voor de recreatievaart ook een wachtplaats voor de beroepsscheepvaart aan de Zwartewaterzijde van de nieuwe sluis aan te leggen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter