Beperkte groei voor Vopak in 2013

744

Vopak denkt in 2013 beperkt te kunnen groeien. Dat komt volgens bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra door de bescheiden capaciteitsuitbreidingen die voor 2013 staan gepland staan, geen materiële veranderingen in de productvooruitzichten waardoor de gemiddelde bezettingsgraad naar verwachting rond 90% uitkomt en hogere pensioenlasten.

vopak2Volgens Hoekstra maakte Vopak in 2012 nog een succesvolle groei door in zowel omvang als winst. De brutowinst (EBITDA) groeide 20% tot 763,6 miljoen euro. ‘Daarmee heeft Vopak haar afgegeven indicatie voor 2013 van 725-800 miljoen euro al in 2012 gerealiseerd. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan de succesvolle uitvoering van winstgevende uitbreidingsprojecten, onze voortdurende nadruk op operationele efficiëntie- en dienstverleningsverbeteringen evenals een positief valutaomrekeningseffect.’

Vopak nam in 2012 de tweede fase op de Vopak Terminal Amsterdam Westpoort, de zesde fase op onze terminal in Fujairah (VAE), de eerste fase van de nieuwe Vopak Tianjin Lingang terminal (China), de nieuwe Vopak Eemshaven terminal en verscheidene andere uitbreidingsprojecten in gebruik. ‘Hiermee is 2,1 miljoen cbm toegevoegd aan ons wereldwijde netwerk van terminals. Tevens zijn wij verheugd met de strategische gezamenlijke overname van de activa van de voormalige Coryton raffinaderij in het Verenigd Koninkrijk, met als doel deze verder te ontwikkelen tot een state-of-the-art import- en distributieterminal voor olieproducten.’

Hoewel de onzekerheid over het economisch herstel hoogstwaarschijnlijk de agenda voor het komende jaar blijft dicteren, heeft Vopak vertrouwen in de langetermijn vooruitzichten. ‘De ontwikkeling van de wereldeconomie vraagt om een additionele stroom van fossiele brandstoffen, chemicaliën en plantaardige oliën. Wij geloven dat wij goed gepositioneerd zijn om waarde te kunnen blijven creëren door onze diensten wereldwijd aan te bieden op de meest veilige, duurzame en efficiënte wijze. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat wij op weg naar onze doelstellingen voor de lange termijn te maken zullen krijgen met verscheidene uitdagingen op de korte termijn, zoals de langdurige ‘backwardated’ markt voor olieproducten en de gevolgen van een sterkere euro. Wij zullen onze inspanningen richten op de gebieden die binnen onze invloedssfeer liggen om onze eigen toekomst te vormen.’

Vopak viert in 2016 haar 400-jarig bestaan. Het bedrijf verwacht dan een brutowinst (EBITDA) van 1 miljard euro te realiseren in 2016.