Beperkte bedieningstijden brug Oude Schouw per 1 juli

580

Vanaf 1 juli aanstaande is weer beperkte brugbediening mogelijk van brug Oude Schouw over het Prinses Margrietkanaal. Door een aanvaring in april was de brug gestremd voor scheepvaartverkeer hoger dan 7.10 meter. Rijkswaterstaat heeft een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd: de val van de brug is hersteld en de nieuwe remmingwerken CEMT klasse V a ter bescherming van de basculekelder zijn geplaatst.

Rijkswaterstaat is voornemens de brug van 9.00 tot 17.00 uur op elk heel uur te openen voor recreatievaart en beroepsvaart tot en met CEMT klasse III. Rijkswaterstaat zal hierbij de conditie van de brug monitoren en elke maand een duikinspectie laten uitvoeren naar de funderingspalen.

Beperkte bedientijden brug Oude Schouw per 1 juliOm aanvaringen en daarmee verergering van de schade te voorkomen wordt voor klasse IV schepen en groter de voorwaarde gesteld dat de windkracht niet hoger mag zijn dan 4 Bft.

Per 1 juli is er dagelijks weer een beperkte opening van de brug Oude Schouw mogelijk:

  • Recreatievaart: opening op elk heel uur van 9.00 uur tot en met 17.00 uur.
  • Beroepsvaart: t/m CEMT klasse III (67x 8,20 x 2,50 meter) opening op elk heel uur van 9.00 uur tot en met 17.00 uur.
  • Beroepsvaart: CEMT klasse IV (85 x 9,50 x 2,50 meter) op elk heel uur van 9.00 uur tot en met 17.00 uur tot maximaal windkracht 4.
  • Beroepsvaart: CEMT klasse V a (110 x 11,40 x 3,00 meter) en duwcombinaties kunnen opening aanvragen bij RWS Loket onder scheepvaartverkeerswet kiezen voor bijzondere transporten.

Voor overige informatie met betrekking tot vergunningen kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur rechtstreeks contact opnemen per telefoon (088-7974050). Buiten deze openingen blijven de geadviseerde omvaarroutes van kracht.

Omleidingsroutes

Voor scheepvaart hoger dan 7,10 meter hebben RWS en de provincie Fryslân omvaarroutes ingesteld. Deze schepen wordt geadviseerd via Akkrum om te varen. Hier kunnen lange wachttijden ontstaan en is er sprake van een tekort aan aanlegvoorzieningen. Dit geldt met name bij de Weidlansbrêge/ Leppedijkbrug en de spoorbrug in Akkrum. In overleg met de gemeente Heerenveen heeft Rijkswaterstaat besloten de pauzes in de bedientijden gedurende het toeristenseizoen af te schaffen. Daarnaast neemt Rijkswaterstaat de bruggelden in Akkrum gedurende het toeristenseizoen voor haar rekening om daarmee een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen.

Omleidingsroutes

Vanaf Terherne via Zandsloot, Meinesloot en na Akkrum via Kromme Knilles.
Door Akkrum, via Nes richting Grou doorvaren.

Voor beide routes geldt een maximale afmeting van 30 m x 5 m x 1,70 m. Door de beperkte diepgang zal het gebruik van de omleidingsroute door de beroepsvaart beperkt zijn. De omleidingsroutes zijn ter plekke met borden aangegeven. (Bron: RWS)

Lees ook:
Duwboot met bak vast onder brug op Prinses Margrietkanaal

Bekijk de foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief