Belgische wet prijsdumping binnenvaart weldra van kracht

892

De Belgische wet tegen prijsdumping in de binnenvaart wordt nog volgende week van kracht. De wet is 12 augustus in het Belgische Staatsblad gepubliceerd, tien dagen daarna wordt hij van kracht.

In februari stemde de Vlaamse regering al in met de wet over de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart. De wet voorziet in een verbod op het vervoeren en/of opslaan van goederen tegen dumpprijzen.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningVrije prijzen

Na de acties in de binnenvaart van Belgische schippers, beloofde staatssecretaris voor mobiliteit Melchior Wathelet in april met een wet te komen tegen varen onder kostprijs. Hoewel de prijzen vrij zijn volgens een Europese richtlijn, oordeelde een arrest dat lage prijzen onrechtmatig zijn als ze enkel bedoeld zijn om concurrentie uit te schakelen.

Nu de Vlaamse regering de wet heeft goedgekeurd mogen binnenschippers niet langer onder de kostprijs varen. Ook moeten de schepen aan de wet voldoen, dat betekent onder meer dat schepen die niet verzekerd zijn ook niet bevracht mogen worden.

Europees regelen

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu liet eerder weten een eventueel verbod op het varen onder kostprijs in de binnenvaart Europees te willen regelen en niet nationaal. ‘Ik hecht ik groot belang aan de handhaafbaarheid van wettelijke maatregelen’, schreef de minister de Tweede Kamer. ‘Ook hecht ik groot belang aan de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van maatregelen die raken aan de principes van vrije marktwerking, prijsvorming en concurrentieverhoudingen. Ten aanzien van voorstellen in deze richting ben ik ten principale van oordeel dat deze op Europees niveau overwogen moeten worden, en niet nationaal. De binnenvaart heeft immers per definitie een internationaal karakter.’ (Bron: Belgische Staatsblad)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief