Belgische UPTR pleit voor strenge handhaving cabotage

374

De Belgische branchevereniging voor het transport UPTR vraagt staatssecretaris Wathelet strenger op te treden tegen overtredingen van de caboteregels. De UPTR vraagt om gerichte en pertinente controles, zodat de Belgische transporteurs, in ieder geval op de eigen nationale markt, onder normale concurrentievoorwaarden kunnen werken.

Belgische UPTR pleit voor strenge handhaving cabotageSecretaris-generaal Michaël Reul van de UPTR blijft tegen totale liberalisering van de cabotage in Europa. ‘De loonkosten tussen de oude en nieuwe lidstaten van de Unie verschillen zodanig sterk, dat er op dit ogenblik geen sprake kan zijn van een totale liberalisering van de cabotage in België. Dit zou, niet meer of niet minder, een overspoeling van de Belgische markt betekenen door transporteurs uit Oost-Europa.’

Harmoniseren
Voorafgaand aan een volledige liberalisering van de cabotage in Europa, acht UPTR het wenselijk dat het volgende eerst wordt geharmoniseerd:
1. De regels en de sancties inzake rij- en rusttijden;
2. De loon- en arbeidsvoorwaarden van mobiele werknemers;
3. De lasten en sociale dekkingen;
4. De fiscale regels voor mobiele werknemers wat betreft de lonen en forfaitaire onkostenvergoedingen.

Concurrentiekloof
In afwachting van deze Europese harmonisatiemaatregelen en om de overblijvende Belgische vervoerders nog toe te laten het hoofd boven water te houden, vraagt UPTR de Belgische regering om eindelijk maatregelen te nemen om de bestaande concurrentiekloof te verminderen tussen de Belgische vervoerders en hun buitenlandse concurrenten. ‘Gelet op het belang van de loonkost en sociale lasten in de kosten van een Belgisch transportbedrijf (meer dan 40% van de kostprijs), zullen deze maatregelen noodzakelijkerwijs tot vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing moeten leiden.’ (Bron: UPTR)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter