Belgische trucker bedankt Rutte voor verhoging van de accijns

738

‘België bedankt Rutte voor de rijkdom’, prijkt op de zijkant van de vrachtwagen van een Belgische trucker. ‘Wie is nu dom, een Belg of een Hollander’, is te lezen op de achterkant van de truck waarmee de Belg aangeeft blij te zijn met de Nederlandse accijnsverhoging van dit jaar.

In Nederland heerst al sinds de accijnsverhoging onrust onder transportbedrijven en pomphouders aan de grens. Donderdagmiddag protesteerden in Den Haag nog tientallen Belgische trucker bedankt Rutte voor verhoging van de accijnspomphouders tegen de verhoging van btw en accijns op brandstof. Door deze verhoging lopen ondernemers in de grensstreek dagelijks vele miljoenen mis. De pomphouders pleitten bij aanwezige politici voor het terugdraaien van de accijnsverhoging.

Levert niets op
Onlangs bleek uit onderzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) dat de accijnsverhoging op diesel de Nederlandse schatkist meer kost dan het oplevert. Uit onderzoek onder haar leden blijkt dat Nederlandse vervoerders dit jaar meer diesel in het buitenland tanken. Dit levert het Rijk daardoor circa 180 miljoen euro minder aan accijnsinkomsten op, terwijl het kabinet juist rekent op 90 miljoen aan extra opbrengsten, opgebracht door vrachtauto’s. TLN heeft afgelopen jaar meerdere malen gewaarschuwd voor dit negatieve effect en dringt er bij het kabinet op aan om de maatregel zo snel mogelijk terug te draaien en financieel herstel van de sector te stimuleren.

Onderzoek
Staatssecretaris Wiebes wil eerst een onderzoek afwachten voor hij een beslissing neemt over de accijnsverhoging. Hij komt half mei met uitsluitsel over een eventuele aanpassing van de accijnsverhoging. (Foto via Twitter)