Belgische transporteurs vragen einde algemene inhaalverboden

484

De Belgische transporteurs verenigd in de UPTR hebben staatssecretaris Wathelet gevraagd het algemeen inhaalverbod bij neerslag en op (autosnel)wegen met 2 x 2 rijvakken. Het federaal parlement praat momenteel over een wijzigingen van de Wegcode

UPTR blijft pleiten voor een zo eenvoudig mogelijke en geharmoniseerde regelgeving. ‘Het is een feit dat opdat een reglementering zou worden nageleefd, hij niet Belgische transporteurs vragen einde algemene inhaalverbodenalleen goed moet begrepen worden, maar dat hij ook maatschappelijk aanvaard moet zijn. Voor algemene en abstracte regels die geen enkele zin, noch een logische verklaring hebben, bestaat bijgevolg het risico, meer dan voor andere dat ze niet worden nageleefd. Als men bovendien – in hartje Europa – een typisch Belgische regel creëert die volledig onbekend is bij de buitenlandse chauffeurs, wordt dit risico ontegensprekelijk nog groter.’

Dynamische borden
UPTR pleit overigens voor het gebruik van dynamische en variabele verkeersborden, naargelang de situaties (drukte van het verkeer, spitsuren, weersomstandigheden, structurele vertragingsmechanismen, verkeersongevallen…) dit ten gunste van de mobiliteit en van de veiligheid van iedereen.

Vanuit een streven naar coherentie betreffende de wegcode van de verschillende Europese landen en dit tot het bereiken van een Europees consensus, vraagt UPTR een terugkeer naar het systeem van inhaalverbod tijdens bepaalde uren en/of op bepaalde plaatsen. (Bron: UPTR)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter