Belgische transporteurs tevreden over besluit Oosterweelverbinding

572

Belgische transporteurs verenigd in Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) zijn tevreden met de keuzen van de Vlaamse regering voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen. TLV ziet nog wel graag dat de verbinding tussen Liefkenshoek en de E17 voor het havenverkeer en het transitverkeer wordt aangelegd.

Vlaming wil Oosterweelverbinding, geen doekje voor het bloedenTLV is tevreden dat eindelijk een belangrijke stap wordt gezet om de mobiliteit rond Antwerpen te verbeteren en hoopt dat het dossier nu snel vooruitgaat’, schrijven de transporteurs. ‘We hebben steeds gepleit om de Kennedytunnel open te houden voor vrachtwagens. TLV is dan ook tevreden dat dit scenario definitief wordt gekozen.’

Noord wordt ingevuld
TLV dringt aan op snelle realisering van het gekozen tracé. ‘Met de groei van de economie neemt ook het verkeer al decennia lang toe. Maar om dit af te handelen moet de Antwerpse regio een beroep doen op de capaciteit van ruim 25 jaar geleden. De nood aan meer infrastructuur wordt door een bijkomende Scheldekruising mee ingevuld. Bovendien creëert de Oosterweelverbinding een alternatief in geval van een calamiteit.’

Kennedytunnel
In alle scenario’s die de afgelopen tien jaar op tafel lagen, zouden vrachtwagens na de afwerking van Oosterweel niet meer door de Kennedytunnel mogen. ‘Wij hebben ons hier steeds tegen verzet. Naast de ecologische impact van omwegen voor vele transporten blijft de vaststelling dat alle kruisingen noodzakelijk zullen zijn om de voorspelde verkeersgroei te kunnen opvangen. En in het geval van verminderde capaciteit bij calamiteiten is het gebruik van een alternatief zelfs de enige mogelijkheid. Daarom zijn we tevreden dat de Kennedytunnel altijd open blijft voor vrachtwagens. Vervoerders kiezen immers steeds de meest optimale route om kosten en emissies maximaal te beperken.’

Tol
TLV stelt wel vragen bij de hoogte van de tol voor vrachtwagens die zou moeten betaald worden voor de oudste Scheldekruising. ‘Hoe zal deze zich verhouden ten opzichte van de tol voor Liefkenshoek en Oosterweel? Europese regels moeten nageleefd worden en de economische impact van de tol moet aanvaardbaar blijven.’ (Bron: TLV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter