Belgische regering komt met actieplan tegen sociale dumping

451

De Belgische ministerraad heeft onlangs een actieplan aangenomen in de strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers in het land, de zogenaamde sociale dumping. In het plan staan maatregelen om efficiënter en strenger op te treden tegen de inbreuken op de sociale en arbeidswetgeving en tegen de frauduleuze structuren erachter.

Volgens de Belgische regering wordt België binnen bepaalde sectoren geconfronteerd met tal van misbruiken die ervoor zorgen dat Belgische werknemers, kleine zelfstandigen en Belgische ministerraad akkoord met wet tegen dumpvrachtencorrect werkende werkgevers, vaak familiebedrijven, uit de markt worden geprijsd. ‘Bovendien worden de gedetacheerde werknemers in kwestie zwaar onderbetaald en worden ze tewerkgesteld in soms mensonterende omstandigheden. De strijd tegen deze praktijk van sociale dumping is dan ook een prioriteit voor de regering.’

Actieplan
Het actieplan voorziet onder meer in het versterken van de inspectiediensten en doelgerichte controles door gespecialiseerde en gecoördineerde teams. Dat houdt in dat minstens 1.500 van de 12.000 geplande controles gericht zijn op het vaststellen van grensoverschrijdende sociale dumping. Het doel daarbij is zorgvuldig controleren met de bedoeling om de zwaarste misbruiken vast te stellen. Daarbij wordt bijvoorbeeld datamining ingezet.

In het kader van de strijd tegen sociale dumping worden ook de straffen verzwaard. ‘Op arbeidsrechtelijk vlak houdt sociale dumping een inbreuk op de loonbetalingsplicht in. De ernst van de inbreuk op de loonbetalingsplicht, en  de samenloop met andere vastgestelde inbreuken inzake arbeidsduur, premies, toeslagen, onwettelijke inhoudingen op het loon, zondagswerk en werk op feestdagen worden in rekening gebracht.’

Europa
De minister van Werk, de minister van Sociale Zaken, de minister bevoegd voor Zelfstandigen en de staatssecretaris voor Fraudebestrijding gaan na of op Europees vlak een initiatief kan genomen worden om de informatie-uitwisseling tussen de nationale inspectiediensten te verbeteren. ‘De uitstekende samenwerking tussen de Belgische en Franse inspectiediensten bij de controle op de toepassing van de detacheringsregels en de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude is daarbij een schoolvoorbeeld. En dat al tien jaar.’ (Bron: Belgische regering)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter