Belgische ministerraad akkoord met wet tegen dumpvrachten

735

kabinetbelgie‘Vervoerders, opdrachtgevers of vervoerscommissionarissen mogen in de binnenvaart geen vervoer aanbieden, verrichten of laten verrichten tegen een ongeoorloofde prijs.’ Dat staat in een ontwerp van koninklijk besluit wat de Belgische ministerraad vrijdag goedkeurde.

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet deed het voorstel tot ontwerp van een koninklijk besluit over de prijsvorming in de transportsector van goederen over de binnenwateren. ‘De transportsector voor goederen over de binnenwateren is getroffen door de economische regressie’, staat in het ontwerp. ‘Een groter aantal boten en grotere boten die op de markt werden gebracht hebben een overcapaciteit van vervoer teweeggebracht en dus lagere vervoerskosten, waardoor er oneerlijke concurrentie is.’

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

twitter