Belgische marine controleert strenger op verontreiniging

774

BRUSSEL – België gaat nieuwe patrouilleschepen van de Marine inzetten voor het strenger controleren van verontreiniging op zee. Bedoeling is om vaker samen de zee op te gaan om olie- en chemische verontreiniging te voorkomen en aan te pakken, en beter toezicht op de milieubeschermingszones op zee uit te oefenen.

Belgische marine controleert strenger op verontreinigingJaarlijks varen er ongeveer 150.000 schepen door Belgische zeegebieden, waarvan ongeveer 65% tankers, containerschepen en roll-on-roll-offschepen die olie en andere schadelijke of (milieu)gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze ladingen komen vaak terecht in het water naar aanleiding van aanvaringen tussen schepen; het is de oorzaak van meer dan de helft van de 35 scheepvaartincidenten met verontreiniging tussen 1987 en 2013.

Moedwillig

Daarnaast worden olie en chemische stoffen ook moedwillig in zee geloosd. De laatste jaren zijn de opgespoorde olieverontreinigingen echter verminderd: van ongeveer vijftig olielozingen per jaar in de jaren ’90 naar ongeveer twintig tot dertig per jaar sinds 2000. Een strenger beleid en een doorgedreven toezicht spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer het aantal waargenomen olielozingen significant gedaald is, kent het aantal chemische lozingen een toenemende trend in de loop van de jaren.

Protocol

Om het toezicht op verontreiniging nog verder te versterken wordt de samenwerking tussen de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Marine van het Ministerie van Landsverdediging nog verder uitgebreid en verbeterd. Dit werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Concreet gaat het om het gezamenlijk gebruikmaken van de nieuwe patrouilleschepen van de Marine voor milieuhandhaving en toezicht op zee, met een streefcijfer van vijftig patrouilledagen of inschepingen van milieubeambten per jaar. Daarnaast zal de informatieverzameling en -uitwisseling verbeterd worden, zullen er gezamenlijke opleidingen worden georganiseerd en zal er een gezamenlijke strategie worden bepaald.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief