Belgische liberalen: ‘Binnenvaart is nog lang niet gered’

679

Het Belgische Koninklijk Besluit tegen vrachtprijsdumping in de binnenvaart  is een goede stap in de richting, maar volgens Willem-Frederik Schiltz van de liberale partij Open Vld is de binnenvaart daarmee nog niet gered. Alleen het niet-grensoverschrijdend verkeer op Belgische binnenwateren is voortaan aan minimumprijzen onderhevig om dumping te vermijden.

Belgische liberalen: ‘Binnenvaart is nog lang niet gered’‘Er is nog veel werk aan de winkel om de concurrentiepositie van de binnenvaart te herstellen en deze sector te ondersteunen’, schrijft Schiltz. ‘Met de structurele overcapaciteit aan binnenschepen, de hoge loonkost, ongelijke arbeidsvoorwaarden en concurrentie met het spoor kelderden de vrachttarieven en dito winsten van de binnenvaarders.’

Geld uit sloopfonds
In het protocolakkoord werd ook afgesproken om 1,18 miljoen euro van het Belgisch Sloopfonds vrij te maken voor de binnenvaartsector. ‘Wathelet gaf mee dat het federale en Vlaamse parlement reeds instemden, maar dat het Waalse en Brussels Hoofdstedelijke Gewest nog op zich lieten wachten. Ik hoop dat Wathelet een vriendelijk doch aandringend verzoek zal richten aan de twee deelstaatparlementen om voortgang te maken. De nood in Vlaanderen is misschien wat hoger, maar onze Waalse collega’s moeten zich ervan bewust zijn dat de binnenvaart ook voor hun gewest een aanzienlijke economische factor is.’

Over het algemeen is Schiltz opgetogen dat er vooruitgang in dit dossier is geboekt, maar hij betreurt wel dat de studie die de concurrentiepositie van de Belgische vloot moet evalueren slechts traag opschiet. ‘Dat komt omdat oudere studies nog geactualiseerd moeten worden.’

twitter