‘Belgische kilometerheffing vrachtwagens helpt niets’

494

BRUSSEL – De Belgische kilometerheffing voor vrachtwagens heeft geen enkel effect. Dat meldden de Belgische transportorganisaties TLV en FEBETRA op hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningVoor FEBETRA en TLV is de kilometerheffing het belangrijkste dossier dat zich op korte termijn voor de sector van het goederenvervoer over de weg aandient. ‘Overleg met de sector is een must om een verdere afbrokkeling van de concurrentiepositie van onze transporteurs, logistieke dienstverleners en zeehavens te vermijden.’

Consument betaalt

Volgens de twee organisaties heeft deze kilometerheffing geen mobiliteit sturend effect omdat de heffing zich beperkt tot de vrachtwagens. Beide transportorganisaties wijzen ook op het feit dat de eindconsument deze kilometerheffing uiteindelijk betaalt. ‘De vrachtwagen blijft immers de belangrijkste transportmodus. Verder is het voor TLV en FEBETRA ook belangrijk dat de inkomsten van de kilometerheffing in eerste instantie worden gebruikt voor onze wegeninfrastructuur.’

Ook vinden de organisaties dat de betrokken overheden moeten blijven werken aan het inhalen van de onderhoudsachterstand op wegen en het bouwen van de noodzakelijke missing links. ‘Op termijn is ook een uitbreiding van de capaciteit van ons wegennet aan de orde zijn. De prognoses geven immers aan dat transport blijft groeien.’

Stadsdistributie

Ook op het vlak van stedelijke distributie pleiten FEBETRA en TLV voor een meer vrachtwagenvriendelijk beleid. ‘Eveneens voor onze sector dient de leefbaarheid in de steden gevrijwaard te worden, maar niet ten koste van de economie. Vervoerders zijn de talrijke lokale “pestmaatregelen” beu en vragen aan de gewesten om een algemeen kader “stedelijke distributie” uit te bouwen zodat de regels inzake bijvoorbeeld laad- en losuren in de verschillende steden en gemeenten duidelijk en coherent zijn. De transportsector zal van zijn kant blijven investeren in nog meer milieuvriendelijke voertuigen en zal zich niet verzetten tegen de invoering van lage emissiezones voor zover deze ook van toepassing zijn op personenwagens en er rekening wordt gehouden met de economische cyclus van de voertuigen.’ (Bron: Febetra)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief