Belgische kilometerheffing vier zo keer duur als huidige Eurovignet

652

BRUSSEL – De Belgische wegvervoersorganisatie UPTR heeft uitgerekend dat het nu bekende tarief voor de Belgische kilometerheffing zou neerkomen op het viervoudige van wat een vrachtwagen nu gemiddeld in België betaalt op grond van het Eurovignet.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningHoewel er in België veel tegenstrijdige berichten circuleren, wordt uitgegaan van een tarief van twaalf cent per kilometer. Voor Brussel zouden daar nog toeslagen bovenop komen.

Funest

De Belgische Organisatie van Traffic Managers (OTM) is van mening dat deze kilometerheffing enkel maar de kosten van de verladende bedrijven verhoogt en aldus funest is voor de concurrentiepositie van bedrijven in België. ‘Een dergelijke maatregel draagt op geen enkele wijze bij tot een betere mobiliteit in België. Enige bedoeling is inkomsten genereren voor de regionale regeringen.’ (Bron: OTM)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief