Belgische besluit tegen dumpprijzen binnenvaart definitief

389

De Belgische ministerraad heeft onlangs het Koninklijk Besluit tegen dumpprijzen in de binnenvaart definitief goedgekeurd. Binnenschippers mogen dus niet langer varen voor minder dan de kosten.

Verder bepaalden de ministers dat schepen die niet verzekerd zijn ook niet bevracht mogen worden. Ook moeten de schepen voldoen aan de wet.

Vaker boetes in BelgiëNa de acties in de binnenvaart van Belgische schippers, beloofde staatssecretaris voor mobiliteit Melchior Wathelet in april met een wet te komen tegen varen onder kostprijs. Hoewel de prijzen vrij zijn volgens een Europese richtlijn, oordeelde een arrest dat lage prijzen onrechtmatig zijn als ze enkel bedoeld zijn om concurrentie uit te schakelen.

Europees regelen
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu liet eerder weten een eventueel verbod op het varen onder kostprijs in de binnenvaart Europees te willen regelen en niet nationaal. ‘Ik hecht ik groot belang aan de handhaafbaarheid van wettelijke maatregelen’, schreef de minister de Tweede Kamer. ‘Ook hecht ik groot belang aan de mededingingsrechtelijke houdbaarheid van maatregelen die raken aan de principes van vrije marktwerking, prijsvorming en concurrentieverhoudingen. Ten aanzien van voorstellen in deze richting ben ik ten principale van oordeel dat deze op Europees niveau overwogen moeten worden, en niet nationaal. De binnenvaart heeft immers per definitie een internationaal karakter. Ik zal derhalve bij mijn Belgische ambtsgenoten erop aandringen deze voorstellen in te brengen in het komende overleg op Europees niveau over de binnenvaart in het kader van de Belgische crisismelding.’ (Bron: Knack.be)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter