België wil dat Nederland ook kilometerheffing invoert

893

België wil dat Nederland ook een kilometerheffing en een vignet gaat invoeren. Zo kunnen de twee landen hiermee volgens minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken gezamenlijk optrekken. Minister Schultz heeft aangegeven dat Nederland dit niet van plan is.

België wil dat Nederland ook kilometerheffing invoertBelgië wil volgens de minister in 2016 een kilometerheffing en een vignet invoeren. Zij is kritisch over het Belgische plan en gaat het met haar Belgische collega’s bespreken. ‘De Belgische plannen komen aan de orde in de werkgroep beprijzing van de Benelux Unie. Van Belgische zijde nemen hieraan naast de federale overheid ook de 3 gewesten deel. Nederland heeft onlangs gevraagd om het plannen van een volgende bijeenkomst, die naar verwachting voor de zomer plaatsvindt.’

Iedereen
Nieuw in de eerder bekend gemaakte plannen is volgens Schulz dat iedereen die gebruik wil maken van de wegen in België, hiervoor moet betalen. ‘Dit leidt tot een lastenverzwaring. De praktische hinder blijft echter beperkt nu het aanschaffen van het vignet via internet kan en het vignet zelf elektronisch is. Vooralsnog is niet duidelijk welke wegen het betreft, aangezien de architectuur voor het wegenvignet nog niet definitief is vastgesteld. De inwoners van grensgebieden en grenswerkers zullen meer dan de rest van Nederland met regelmaat de grens naar België oversteken. Verwacht wordt dat er een keuze aan vignetten komt, zoals een jaarvignet, een twee maandenvignet en een tien dagenvignet.’