België wil binnenvaart snel ter hulp schieten

732

De Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet wil de binnenvaart zo snel mogelijk ter hulp te schieten. Hij heeft vier actiepunten die hij een werkgroep uit wil laten voeren.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 Gewesten, het federale niveau en de binnenvaartsector. De werkzaamheden van de werkgroep zijn vrijdag 19 april begonnen.

België wil binnenvaart snel ter hulp schietenDe werkgroep gaat de volgende punten behandelen:
Aanmelden crisis in de binnenvaart
De staatssecretaris voor Mobiliteit zal, met ondersteuning van de 3 Gewesten, de procedure ‘structurele marktverstoring’ voor de binnenvaart opstarten bij de Europese Commissie. Deze procedure, die bestaat uit het aanmelden aan de Europese Commissie, van een structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod, verergerd door de economische crisis, zal vanaf volgende week worden opgestart.

Koninklijk besluit tegen dumping
De Staatssecretaris voor Mobiliteit zal eveneens volgende week een ontwerp van koninklijk besluit neerleggen dat de strijd wenst aan te gaan tegen de dumping die de sector schaadt. Deze tekst zal de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de tussenpersonen in het vervoer invoeren in het geval dat er prijzen toegepast worden die de kosten niet dekken.

Evaluatie concurrentie
De werkgroep zal de concurrentiepositie van de Belgische vloot ten opzichte van deze van de vloten van de buurlanden evalueren. De Staatssecretaris voor Mobiliteit engageert zich dat hij zonder verwijl de eventuele situaties van oneerlijke concurrentie zal melden aan de Europese Commissie.

Bijzonderheden
De werkgroep zal eveneens de bijzonderheden van de sector behandelen. Deze denkoefening zal de technische aspecten en het sociaal statuut omvatten.

Tenslotte zullen de Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet en de bevoegde Ministers van de Gewesten in de volgende dagen contact opnemen met hun Europese collega’s om hen te sensibiliseren met betrekking tot de noodzakelijke harmonisering van de regels van de werking van de Europese binnenvaartmarkt.