België verdubbelt boete voor ontbreken vervoersvergunning

769

België heeft de boete op het niet aanwezig zijn van een vervoersvergunning in het wegtransport verhoogd van 990 tot 1.800 euro. De Belgische ministerraad heeft daarvoor vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd.

België verdubbelt boete voor ontbreken van vervoersvergunningBelgië gaat de boetes in het kader van het actieplan tegen sociale dumping in het wegtransport fors verhogen.

Meer verhogingen
De Belgische ministerraad keurde eind februari al een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de boete bij inbreuk op de verplichting om een vrachtbrief in de vrachtwagen te hebben van 50 op 1.800 euro bracht. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs moeten die boete onmiddellijk betalen anders wordt hun vrachtwagen geïmmobiliseerd. De sanctie op het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen wordt van 50 op 1.800 euro gebracht.

Het nieuwe ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan de Raad van State en aan de Gewesten. (Bron: Belgische regering)

Volg TotaalTrans op Twitter