Belgen ‘ontgoocheld’ over besluit ecocombi’s Europees Parlement

439

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) is ontgoocheld en teleurgesteld dat de verdere ontwikkeling van de LZV (lange en zware voertuigen) geblokkeerd wordt, alsook het grensoverschrijdend vervoer met 44 ton.

TLV had graag gezien dat de lidstaten een grotere vrijheid kregen om af te wijken van de standaardgrenzen inzake maten en gewichten. ‘Er werd sterk gelobbyd om de 44 ton mogelijk te maken in ‘Maak vrij baan voor LZV in Europa’het grensoverschrijdend vervoer met andere lidstaten. Het feit dat men vandaag niet naar Frankrijk kan met 44 ton, terwijl dit daar ook nationaal de nieuwe gewichtsgrens is, is velen een doorn in het oog.’

Proeven
Binnenkort starten in Vlaanderen de eerste proeven met LZV’s. ‘Het Europees Parlement blokkeert nu echter de verdere ontwikkeling van de LZV naar de toekomst toe. Enkel voor aerodynamische toepassingen en voor het gebruik van alternatieve brandstoffen worden afwijkingen in lengte en gewicht toegestaan. En nieuwe voertuigen zouden in de toekomst standaard moeten uitgerust worden met weegsystemen. TLV is hiertegen gekant en ziet liever weegsystemen die ingebouwd worden in de weginfrastructuur, dan de transportsector te verplichten om voor elk apart voertuig hierin te investeren.  Opnieuw een kostenverhoging voor de ondernemingen, die hen weinig toegevoegde waarde oplevert.’

Centimeters
Voor het gebruik van de 45’ container vroeg TLV een afwijking van 80 cm. ‘Er werd echter slechts een afwijking van 15 cm toegestaan, waardoor dit vervoer naar de toekomst toe bemoeilijkt wordt.’

Scherpe randjes
De tekst die nu voorligt, is nog niet definitief. Er moet nog gestemd worden in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Voor de Europese verkiezingen wordt er geen akkoord meer verwacht tussen Raad en Parlement. De finale tekst is dus voor na de verkiezingen. ‘Hopelijk worden de scherpe kantje er nog af geveild. TLV zal hier in elk geval verder voor lobbyen.’ (Bron: TLV)

Lees ook:
EVO en TLN: ‘Geen begrip voor Europees besluit over ecocombi’s’
‘Europees Parlement blokkeert ontwikkeling van de ecocombi’
‘Maak vrij baan voor LZV’

Volg TotaalTrans op Twitter