Belasting onderzoekt misbruik willekeurige afschrijving schepen

983

DEN HAAG – De Belastingdienst loopt geen 500 miljoen euro mis vanwege misbruik van de tijdelijke willekeurige afschrijving en het tonnageregime op zeeschepen. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer geschreven. Wel is de Belastingdienst een onderzoek begonnen vanwege mogelijke misbruik van de regeling.

Eric Wiebes volgt waarschijnlijk ‘accijnsman’ Frans Weekers opWoensdag maakte NRC Handelsblad melding van de strop van 500 miljoen. In het artikel wordt volgens Wiebes een samenloop wordt verondersteld tussen de tijdelijke willekeurige afschrijving en het tonnageregime.

Onderzoeken

Wiebes schrijft dat deze samenloop kan bestaan, maar dat het effect van deze samenloop zeer gering of zelfs nihil is. ‘Dit hangt samen met de wijze van afschrijving die voor zeeschepen geldt en het feit dat pas na tien jaar nadat willekeurig is afgeschreven kan worden gekozen voor het tonnageregime. Als gevolg hiervan wordt het voordeel van de tijdelijke willekeurige afschrijving in de jaren 1 en 2 (vrijwel geheel) gecompenseerd door de hogere belastinggrondslag in de latere jaren (jaren 3 tot en met 10). In die periode – op het moment dat kan worden gekozen voor het tonnageregime – is er geen afschrijving meer mogelijk. Bovendien is in het tonnageregime een specifieke bepaling opgenomen, waardoor de claim op de stille reserves pas na 10 jaar na toepassing van dit regime definitief verloren gaat. Onjuist gebruik van de regeling zou een tweede interpretatie van de strop kunnen zijn. Maar dat zijn we aan het onderzoeken.’

Extra aandacht

Op dit moment besteedt de Belastingdienst extra aandacht aan de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving binnen de scheepvaartsector. ‘Deze extra aandacht komt voort uit signalen die ons hebben bereikt. Naar aanleiding daarvan wordt onderzocht of de belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van deze fiscale faciliteit, daar terecht aanspraak op hebben gemaakt. Dit lopende onderzoek moet op een zorgvuldige wijze gebeuren, waarbij alle facetten worden afgewogen. Iedere conclusie over het verloop van het onderzoek is prematuur. Het onderzoek is nog in volle gang. Er is nog geen zaak definitief afgerond. Zodra sprake is van onjuiste rechtstoepassing gaan we dat corrigeren.’ (Bron: Tweede Kamer)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief