Bekeuring voor illegaal ontgassen binnentanker

640

De waterpolitie heeft de schipper van een Duitse tanker bekeurd omdat hij op het Zuidhollands Diep zijn tanken ontgaste terwijl het schip ten anker lag. De schipper weigerde een schikkingsvoorstel van 1300 euro te betalen en laat de zaak voor de rechter komen.

waterpolitieDe waterpolitie zag bij controle van de tanker dat aan boord van het schip de tanks werden ontgast door gebruik te maken van ventilatoren. De gassen werden via slangen overboord geleid. Het schip had eerder in Moerdijk zijn lading, een aardoliedestillaat, gelost. Het product bevatte bovendien meer dan tien procent benzeen. Volgens de voorschriften is het na deze lading slechts toegestaan om  tijdens de vaart te ontgassen. De 36-jarige Poolse schipper verklaarde tegenover de politie dat hij geen bebouwing in de buurt zag en daarom van mening was dat het ontgassen wel op een veilige manier kon plaatsvinden.