Begroting 2014: ‘Investeren in bereikbaar Nederland’

668

Minister wacht op plan van aanpak crisis binnenvaartMinister Schultz van Haegen en staatssecretaris Mansveld investeren volgend jaar 2,8 miljard euro in wegen, 2,4 miljard euro in het spoor en 0,9 miljard euro in vaarwegen. Vanuit het Deltafonds wordt ruim 1,2 miljard euro besteed aan de bescherming van ons land tegen hoogwater en voor voldoende zoetwater.

Naast investeringen in nieuwe infrastructuur trekt minister Schultz vanaf 2015 300 miljoen euro extra uit voor een betere benutting van de bestaande wegen,  het spoor en de vaarwegen. Met bijvoorbeeld een betere spreiding van het verkeer overdag  en meer containervervoer over water vermindert de filedruk op de weg. Het gaat om alternatieve vormen van vervoer, spitsmijdprojecten en inzet van nieuwe technologie voor vervoer- en verkeersinformatie. Daar komt nu een extra programma bovenop. Voor beheer en onderhoud  wordt bovenop de 34 miljard euro die tot en met 2028 al  in het Infrastructuurfonds is gereserveerd,  400 miljoen euro  apart gezet.

Wegen
Het ministerie zet vaart achter belangrijke wegprojecten als de Blankenburgtunnel, Ring Utrecht (A27), A13/A16 en de verlengde A15. In de kabinetsperiode Rutte II komt er in totaal ruim 760 kilometer asfalt bij, in 2014 wordt daarvan 149 kilometer asfalt gerealiseerd. In haar innovatieprogramma zet Rijkswaterstaat in op duurzame en efficiënte maatregelen, zoals duurzamer asfalt en energiezuinige verlichting. Ook kiest het ministerie voor duurzame mobiliteit: naast het nastreven van steeds scherpere CO₂-emissienormen voor auto’s en vrachtwagens  in Europees verband ondersteunt het  kabinet nationaal de toepassing van alternatieve energiebronnen (zoals elektrisch, waterstof en duurzame biobrandstoffen) voor mobiliteit en transport.

‘Meer doen
‘Mijn ambitie is met dezelfde middelen méér te doen’, stelt minister Schultz van Haegen. ‘We hebben goede vakmensen, we zijn sterk in innovatie en komen met creatieve oplossingen. Juist in deze economische tijden moeten we fors blijven investeren in spoor, wegen en water, omdat goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt. Daarbij halen we alles uit de kast om onze wegen, spoorlijnen, vaarverbindingen en zee- en luchthavens beter te benutten. We willen Nederland met een goede infrastructuur in beweging houden.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter