Bedrijven in Noord-Brabant verminderen uitstoot

751

De uitstoot van schadelijke stoffen door vervoer kan aanzienlijk omlaag door meer gebruik te maken van alternatieve brandstoffen of door de planning te optimaliseren. Dit blijkt uit de resultaten van een emissiereductieproject in Noord-Brabant dat EVO heeft uitgevoerd. Het project werd voor de helft gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Bedrijven in Noord-Brabant verminderen uitstootDe resultaten laten ook zien dat Brabantse bedrijven bewuster zijn geworden van de mogelijkheden om de uitstoot van milieuschadelijke stoffen te verminderen. De emissiereductie is niet alleen goed voor het milieu, maar levert de bedrijven ook flinke kostenbesparingen op.Zo wordt bij het invoeren van verbetermaatregelen zes procent van het aantal gereden kilometers gereduceerd. Dit leidt tot een besparing van 2,8 miljoen kilometer.

Verbeteringen
Aan de hand van emissiescans zijn bij veertig Brabantse bedrijven eerst nulmetingen uitgevoerd. Bij twintig van deze bedrijven zijn vervolgens verbetermaatregelen in kaart gebracht om emissies te reduceren. De meest voorkomende verbeteringen zijn gericht op het voertuig of de chauffeur, zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen of het optimaliseren van de planning. Door deze en andere maatregelen kan de C02-uitstoot met 11 procent worden beperkt. Voor overige emissies ligt dit zelfs tussen de 19 en 28 procent.