Beantwoorden Kamervragen afval in binnenvaart duurt langer

764

Minister Schultz heeft meer tijd nodig om de vragen van het Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) over de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en huisvuil in de binnenvaart te beantwoorden. Volgens de minister is het verzamelen van de informatie die nodig is voor de beantwoording van de Kamervragen nog niet afgerond.

Bisschop wil van de minister weten op grond waarvan zij de indruk heeft dat deze nieuwe regeling bijdraagt aan een adequate inzameling van afval, terwijl gelijktijdig de inzamelstructuur langs vaarwegen zoals de Maas en de Twentekanalen is verwijderd of niet aanwezig is. Hij wil ook weten waar de inzamelstructuur voor KGA en Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’huisvuil is verwijderd,  welke inzamelplaatsen blijven bestaan en hoe de minister denkt om te gaan met de situatie dat er schepen zijn die alleen op de Maas en Twentekanalen varen en daar geen enkele mogelijkheid tot afgifte van huisvuil meer hebben.

Abonnementen
Het Tweede Kamerlid vraagt de minister aan te geven hoeveel abonnementen inmiddels zijn afgesloten met binnenvaartbedrijven en welke verwachting er bestaat met betrekking tot het aantal af te geven abonnementen. Ook wil hij weten bij welk aantal abonnementen de afgifte van huisvuil en KGA in de binnenvaart kostendekkend is en waarom niet is gekozen voor een internationale oplossing, zoals deze in het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI-verdrag) overeen is gekomen, zodat de afvalafgifte gratis kan zijn en de kostenverrekening met de sector kan plaatsvinden via een opslag op de brandstof. (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter