BDB: ‘Schippers lopen door stakingen al miljoenen omzet mis’

646

‘Schipper wordt door Duitse stakingen in voortbestaan bedreigd’De binnenvaart heeft door de stakingen op de Duitse sluizen de afgelopen week al miljoenen euro’s aan omzet misgelopen. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt (BDB) roept de vakbond ver.di dan ook op de stakingen direct te stoppen.

‘Deze stakingen treffen niet de minister voor verkeer, maar alleen maar diegenen die de vaarwegen gebruiken’, schrijft BDB-directeur Georg Hötte. ‘En dat is vooral de binnenvaart. En dan hebben we het nog niet over de imagoschade die de binnenvaart wellicht bij de verladers heeft opgelopen. Het staken op de het Main-Donaukanaal, een van de belangrijkste internationale vaarwegen in Duitsland, bewijst ook dat de vakbond en de sluiswachters zich absoluut niet interesseren voor de economische gevolgen voor de binnenvaart.’

Volgens het BDB wordt de sympathie voor de WSV op het spel gezet. ‘Het lijkt mij wel duidelijk dat het bedrijfsleven geen enkel begrip meer heeft voor de stakingen. Ver.di heeft echt het doel en de middelen uit het oog verloren.’