BBU roept op tot kalmte in verhitte blokkadedreiging België

591

Voorzitter Kostenhorst van de BinnenvaartBrancheUnie (BBU) roept schippers op kalmte te bewaren nu schippers in België bezig zijn met het blokkeren van diverse vaarwegen. Reden is het gebrek aan toekomstperspectief.

BBU roept op tot kalmte in verhitte blokkadedreiging BelgiëDe binnenvaart verkeert in een diepe crisis doordat er te veel grote binnenvaartschepen zijn. Hierdoor is een vechtmarkt ontstaan, want de schippers zien geen ander concurrentiemiddel dan prijsval. Er wordt al jaren onder de kostprijs gevaren en die situatie is eindig. De banken hebben zich tot eind 2012 uit welbegrepen eigenbelang terughoudend opgesteld. Immers; bij een openbare veiling brengt een schip maar een fractie van de hypotheekschuld op. Maar de mogelijkheden tot herfinanciering zijn op. De schippers willen met hun actie ook aandacht vragen voor de technische regelgeving, die de eigenaren van oudere, veelal kleinere schepen dwingt om hun schepen aan te passen aan de nieuwste technieken. Daarvoor ontbreekt draagvlak en solvabiliteit.

De BBU is het met de protesterende schippers eens dat het toekomstperspectief voor een aantal binnenvaartondernemers volledig weg is. De Europese richtlijn 96/75, artikel 7 regelt dat in geval van een “ernstige verstoring” van de binnenvaartmarkt, er passende maatregelen kunnen worden genomen door de Europese Commissie. Deze richtlijn is speciaal in het leven geroepen, omdat de binnenvaart geen zelf-sanerend vermogen heeft. Dat wil zeggen dat bij een faillissement de ondernemer de bedrijfstak verlaat, maar het schip blijft. Dat komt zelfs concurrerender terug in de markt omdat de volgende eigenaar het goedkoper in handen krijgt. Zo ontstaat een negatieve prijsspiraal waarop uiteindelijk onvermijdelijk een systeemcrisis volgt.

De BBU heeft sterk de indruk dat met name in België, Duitsland en Frankrijk de politieke wil ontbreekt om het crisismechanisme uit de Richtlijn te activeren. Hierdoor zouden bijvoorbeeld een structurele sanering (georganiseerde sloopactie van overtollige tonnage) en een ontmoediging van nieuwbouw mogelijk worden. Nederland heeft in 2009 een poging gedaan het crisismechanisme te activeren, maar werd toen niet gesteund door de overige lidstaten.

Helaas wordt er uit frustratie over dit alles door de blokkerende schippers dreigende en intimiderende taal geuit naar andere schippers die hun lading langs de blokkades willen brengen. Hen wordt te verstaan gegeven dat zij zich met hun schip moeten aansluiten, in de hoop dat er door massaal te weigeren lading te vervoeren, politieke druk ontstaat.
BBU is van mening dat dit soort ongecoördineerde acties leiden tot ladingverlies waarmee nog meer ellende gaat ontstaan. Daarnaast weten we uit het verleden dat de schippers zwaar verdeeld raken en de klanten uit onvrede naar alternatieven gaan zoeken. Daarom heeft voorzitter Kortenhorst met spoed contact gezocht met minister Schultz van Haegen en haar gevraagd de veiligheid van de schippers, de lading en de schepen te bewaken.

De BBU voorzitter roept de schippers op om geen interne strijd aan te gaan, maar juist als eenheid bij alle relevante lidstaten te pleiten voor het activeren van het crisismechanisme en het versoepelen van de technische regelgeving voor oudere schepen. Ook zullen schippers bereid moeten zijn na te denken over de toekomst en veranderende bedrijfsvoeringen te overwegen. Hoe maken ze de binnenvaart als ondernemers weer gezond en voorkomen ze dat er in goede tijden weer teveel scheepsruimte aan de vloot wordt toegevoegd ? Hoe structureer je de binnenvaartmarkt zodanig, dat dekkende omzetten kunnen worden gerealiseerd en er een stabiele, economisch interessante, klantvriendelijke dienstverlening door de binnenvaart voor de ladingeigenaren en de maatschappij is? Antwoorden op die vragen zijn niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om de stabiliteit van deze voor West Europa zeer belangrijke, veilige en milieuvriendelijke vervoerdrager te garanderen.