BBU-directeur: ‘Lef, visie en creativiteit nodig’

800

Om te komen tot een stabiele binnenvaart zijn lef, visie en creativiteit nodig. Dat schrijft directeur Erik van Toor van de BinnenvaartBrancheUnie onder meer in zijn blog.

‘Maar bovenal is er consensus tussen de partijen nodig. Tussen de schippers onderling. Tussen de schippers en hun tussenpersonen. Die overigens aan dezelfde kant van de keten zitten. Tussen de schippers, de tussenpersonen en de verladers. Tussen de schippers, de tussenpersonen, de verladers en de banken. Tussen de schippers, de tussenpersonen erikvantoorde verladers, de banken en de overheid. Daar ligt de verantwoordelijkheid van een branche organisatie. Die moet de partijen aan tafel krijgen en met elkaar bespreken hoe onze sector er in 2020 uit moet zien. Voor de BBU is evident dat onze klantvriendelijkheid te danken is aan de kleine ondernemers die door hun flexibiliteit altijd maatwerk kunnen leveren. En juist die kleine ondernemingen zijn in gevaar. (en dan gaat het even niet over grote of kleine schepen maar om de kleinschaligheid van de man-vrouw vof’s en de dga-BV’s)  Ze concurreren elkaar letterlijk kapot omdat ze niet anders kunnen. Onze tussenpersonen zijn meestal afkomstig uit de eigen gelederen. Verstandige bemiddelaars en verstandige schippers zien dat deze situatie eindig is en dat we met elkaar moeten komen tot andere ondernemers-omstandigheden.’

Dynamiek
Van Toor gaat in zijn blog ook kort in op de transitie van de organisaties in de binnenvaart naar één Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). ‘De transitie heeft al veel interessante dynamiek laten zien, om het maar netjes op te schrijven, maar effectief is er nog geen nieuw elan in de branchevertegenwoordiging. En de tijd heeft ook niet stil gestaan in de sector. Het aantal faillissementen neemt toe. En BLN kan niet gaan zorgen voor hogere vrachten of voor het oplossen van de crisis. Dat moeten de ondernemers zelf doen. Maar BLN kan wel nadenken over de marktinrichting. Hoe komen we tot de gewenste stabiliteit waarin het evenwichtig ondernemen is? Waarin ondernemers mogelijkheden hebben om extra te investeren in bijvoorbeeld milieumaatregelen of andere zaken en daar dan ook iets voor terug zien? Hoe krijgen we een demping in de vrachtfluctuaties en komen we af van het heersende idee dat bevrachters schippers uitkleden en dat schippers bevrachters het vel over de oren trekken? Dat zijn geen normale, gezonde marktverhoudingen, maar op emotie gestuurde sentimenten die het ondernemen lastig maken voor alle partijen.’

Snel BLN
Als het aan Van Toor ligt, is BLN snel een feit. ‘Er moet een stevige toekomstvisie komen over hoe de binnenvaart de maatschappij van dienst kan zijn en wat de binnenvaart daarvoor nodig heeft. BLN moet snel worden opgericht, zodat de taken van de bestaande brancheverenigingen kunnen worden verdeeld en gecoördineerd en er één krachtige visie ontstaat waar niemand meer omheen kan! De vervoerders zijn er klaar voor. Hopelijk volgt de rest snel!’

Lees het hele blog van Erik van Toor