Ballonnen voor de binnenvaart bij 100ste Vlaamse kaaimuur

510

NIEL – De Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft de 100e kaaimuur in Vlaanderen officieel geopend bij Betonfabriek Coeck in Niel. Samen met de betrokken kaaimuurhouders liet de minister 100 ballonnen de lucht in vliegen. Een symbolische stunt om de visie en ondernemingslust van alle bedrijven te onderstrepen die hebben gekozen voor een modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart . ‘Laat een ballon op voor de binnenvaart!’

kaaiDe Vlaamse overheid wil bedrijven ertoe aanzetten bij het vervoer van hun goederen zoveel mogelijk te kiezen voor de binnenvaart als transportmiddel. Ondernemingen die in de buurt van een bevaarbare waterweg liggen en interesse hebben om over te schakelen op vervoer via het water kunnen bij de waterwegbeheerders terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. De aanleg van een kaaimuur kan worden gerealiseerd via een publiek-private samenwerking tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Als het bedrijf aan de voorwaarden voldoet, nemen de waterwegbeheerders 80 % van de kosten voor de aanleg van de kaaimuur voor hun rekening. De resterende 20 % is voor rekening van de privépartner die zich ertoe verplicht de installatie minstens tien jaar uit te baten.

735 miljoen tonkilometer

‘Kaaimuren zijn de link tussen de oever en het water’, zegt minister van Mobiliteit Weyts. ‘Dankzij kaaimuren wordt binnenvaart mogelijk en krijgen bedrijven de kans om hun transport van de weg te verschuiven naar de waterweg. Ik investeer graag in dit project, dat het positieve alternatief voor de files verder versterkt. In 2014 konden er door die kaaimuren 930.000 vrachtwagenritten over de weg vermeden worden.’

Minister Ben Weyts loste samen met de betrokken kaaimuurhouders 100 ballonnen met daaraan de namen van alle kaaimuurbedrijven bevestigd. Een symbolische stunt die de visie en ondernemingslust van de 100 bedrijven kracht bijzet. Dat de promotie van het binnenvaarttransport in een stroomversnelling haar vruchten afwerpt, bewijst de toekomstige oplevering van de 101e kaaimuur bij Jacobs Beton langs de Schelde in Hemiksem. (Bron: W&Z)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief