Automatisch remmen voor fietsers

410

TNO werkt aan een automatisch waarschuwings- en noodremsysteem voor vrachtauto’s dat bijdraagt aan het voorkomen van ongelukken met fietsers; vooral in de buurt van en op kruispunten. Voor de elektrisch fiets is integratie van dit systeem al snel mogelijk.

Terwijl het aantal verkeersdoden in Nederland afneemt, neemt het aantal fietsdoden en zwaargewonden licht toe. In Nederland alleen al worden jaarlijks 8.000 fietsers na een ongeval in het ziekenhuis opgenomen. Met een toenemend aantal fietsers – onder meer door de introductie van de elektrische fiets – Automatisch remmen voor fietsersis dit een zorgwekkend gegeven, dat aangepakt moet worden. Fietsen is gezond maar het moet niet door onveiligheid belemmerd worden.

TNO draagt met verschillende oplossingen bij aan het terugbrengen van het aantal slachtoffers onder de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers). Een van de oplossingen is om auto’s en vrachtauto’s uit te rusten met een automatisch waarschuwings- en remsysteem en met sensoren die kunnen communiceren met andere weggebruikers.

Buiten het zicht
Automatisch remmen is niet nieuw. De huidige actieve veiligheidssystemen die reeds in sommige auto’s geïnstalleerd zijn, zijn uitgerust met sensoren en real-time feedback. Echter, deze systemen hebben hun beperkingen qua bereik en zichtlijnen. Vooral bij overstekende fietsers of voetgangers is de effectiviteit ervan beperkt. Een fietser of voetganger die buiten het zicht van de sensor(en) – bijvoorbeeld van achter een vrachtauto – over gaat steken, wordt niet of te laat gedetecteerd. Voor TNO was daarom de ultieme uitdaging een systeem te ontwikkelen dat de kwetsbare verkeersdeelnemers– fietsers en voetgangers – betrouwbaar detecteert, volgt en voorspelt, vooral bij het oversteken.

Cooperative Automatic Emergency Braking
Bij de realisatie van het Cooperative Automatic Emergency Braking systeem (CAEB) maakt TNO gebruik van het door haar ontwikkelde intelligent Vehicle Safety Platform (iVSP); hetzelfde platform dat automatisch rijden mogelijk maakt. Het iVSP gebruikt verschillende informatiebronnen (radar, communicatie, kaartgegevens) en verwerkt naadloos de informatie van voertuigsensoren en andere informatiebronnen (omringende infrastructuur, fiets, voetganger).

Alert
De fiets zendt zijn eigen positie en snelheid uit met behulp van draadloze communicatie, GPS en interne sensoren. Deze informatie wordt samengevoegd met sensoren uit de auto, verwerkt en geanalyseerd door het iVSP in de auto. Komt de fietser in een tijdskritische zone dan zet het systeem zichzelf op ‘alert’. Het systeem geeft de bestuurder een visueel en een auditief signaal, gevolgd door spanning op zijn gordel. De auto remt zwak en – als de bestuurder zelf niet ingrijpt – vervolgens sterk. Het systeem voorkomt zo een botsing met de fiets.

Elektrische fiets
Om verschillende redenen lijkt de elektrische fiets de eerste kandidaat voor integratie van CAEB. Immers, de elektrische energie voor de benodigde voorzieningen op de fiets is voorhanden. Bovendien wordt de elektrische fiets vooral door ouderen gebruikt; de leeftijdsgroep die veel risico loopt betrokken te raken bij een verkeersongeval met de fiets. (Bron: TNO)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter