ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaart

874

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil van BLN-Koninklijke Schuttevaer over de uitgevoerde enquête over het inzamelen van huisvuil in de binnenvaart.

‘De ASV ziet dat er al druk overlegd is en er voorstellen uitgewerkt worden, zelfs nog voordat de officiële uitslag van de enquête bekend gemaakt is’, meldt Sunniva Fluitsma van de ASV. ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartMaar Fluitsma vraagt zich af waarop dit beleid op is gebaseerd. ‘Om dat te kunnen meten is het noodzakelijk dat de schippers ook op de hoogte gesteld worden van de noodzakelijke achtergrondinformatie.’

Controleerbaar
Volgens de ASV is het de gebruikelijke gang van zaken dat er na het houden van een enquête de uitslag bekend gemaakt wordt. ‘En wel op een controleerbare wijze. Wij hebben dat in dit proces gemist, dus vragen dat alsnog te doen. Wij zijn erg benieuwd naar de precieze cijfers. Daarom is het ons inziens essentieel dat we op de hoogte gesteld worden van de volgende gegevens:
– Hoeveel schippers hebben er gestemd?
– Wat was de stemverhouding?
– Hoe is de controle verlopen op de voortgang van de enquête ?
– Welke onafhankelijke organisatie heeft de enquête begeleid?
– Hoe kan Schuttevaer aantonen dat de uitkomst dusdanig is dat je kunt spreken over een draagvlak voor de voorstellen zoals ze nu bij Rijkswaterstaat (en de pers) zijn neergelegd? (Bron: ASV)

Volg TotaalTrans op Twitter