ASV: ‘Teken petitie schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)’

794

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) vraagt de binnenvaart een petitie te ondertekenen tegen het nieuwe betaalde abonnementensysteem voor het inzamelen van scheepsbedrijfsafval. Alleen met een chip kunnen binnenschippers straks de containers nog openen.

ASV‘Op zich niks mis mee als dat voorkomt dat personen van de wal hun afval in de containers gooien’, schrijft de ASV. ‘Maar nu komt het. Tegen de afspraken uit het Scheepsafvalstoffenverdrag in gaat Rijkswaterstaat via een bedrijf, want dat is de SAB poot die dit regelt, de binnenvaart op kosten jagen. Je moet als schipper dure abonnementen afsluiten om toegang te krijgen tot de inzamelpunten van afval. Nu is het Rijkswaterstaat in Nederland die dit doet maar wie zullen er allemaal volgen? Moet men over enkele jaren in elk land en/of elke  regio een apart abonnement afsluiten, bovenop de heffingen die al opgenomen zijn in haven- en liggelden? Op die manier gaat de binnenvaart meerdere malen betalen voor één en hetzelfde.’

Het Scheepsafvalstoffenverdrag is volgens de ASV duidelijk. ‘Uniforme financieringssystemen in de Verdragsluitende landen. Geen aparte heffingen op huisvuilafgifte. Een uitgebreid inzamelnetwerk en de mogelijkheid tot afgifte van huisvuil op sluizen, op wacht- en ligplaatsen en bij overslaginstallaties. Voor een goede uitvoering van het verdrag is  het van groot belang dat er internationale afstemming is. De Verdragsluitende landen hebben echter in het daarvoor opgerichte CCR comité nog geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop men de financiering van deel C van het Scheepsafvalstoffenverdrag vorm wil geven en willen daar eerst onderzoek naar doen alvorens verder te gaan (wordt verwacht in 2014). Nederland daarentegen heeft zichzelf een voortrekkersrol aangemeten en maakt o.i. met de huidige gang van zaken, zich schuldig aan het schenden van het Scheepsafvalstoffenverdrag. Wij zijn van mening dat wanneer de Staat een verdrag tekent, de Staat zich daar aan moet houden.’

De ASV noemt de gang van zaken onacceptabel en adviseren alle vaarweggebruikers terughoudend te zijn in het afsluiten van abonnementen bij de SAB Maritime Waste Services.

Petitie tekenen