Zwartboek CCR-eisen voor ILT

1229

Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging heeft zaterdag op de najaarsvergadering in Rotterdam het Zwartboek CCR-eisen uitgereikt aan directeur Arnold van Vuuren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afdeling Scheepvaart. In het Zwartboek staan voorbeelden die bij de uitvoering van het ROSR de schippers verontwaardigden.

Met name de keuring van de autokraan wordt op dit moment bij de ene schip wel vereist, maar bij het andere niet. Daarbij is de ASV in de veronderstelling dat het keuren van de autokraan valt binnen het moratorium en derhalve is uitgesteld tot 2020.

ASV reikt Zwartboek CCR-eisen uitBoegschroefbesturing

De eis dat boegschroeven bediend dienen te worden d.m.v. een gecombineerd handel waarmee het toerental kan worden ingesteld en tegelijkertijd de stuwrichting zichtbaar is. In de praktijk worden door verschillende experts uitzonderingen toegestaan, terwijl andere vereisen dat, in strikte zin, de gehele bediening van de boegschroef vernieuwd moet worden.

Inbouwverklaringen

Bochtaanwijzers, Radars en AIS krijgen een inbouwverklaring met een vervaldatum. Bij de keuring voor verlenging van het CvO wordt vereist deze gelijk te trekken met de afgiftedatum van het CvO. Dat zorgt echter voor de vreemde situatie dat deze apparatuur na vijf jaar gekeurd moet worden, terwijl het CvO zeven jaar geldig is en bij verlenging daarvan deze apparatuur wederom gekeurd zou moeten worden om de data weer gelijk te krijgen.

Stuurwerken

Met het aanpassen van stuurwerken gaan hoge kosten gepaard voor de schippers. Niet alleen bij verlenging van het CvO, maar ook door de vereiste driejaarlijkse keuring. Het tijdspad verloopt daardoor als volgt; keuren bij verlenging CvO, na drie jaar tussentijdse keuring, na zes jaar een tussentijdse keuring en vervolgens een jaar later bij verlenging CvO.
Ook over de uitvoering van de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 is veel verwarring en wordt de vraag gesteld of de voorschriften de veiligheidssituatie wel verbeteren.

ILT speelt in de procedure van de hardheidsclausule een grote rol. Voor de schippers is de procedure echter ondoorzichtig.

Andere landen

Er zijn voldoende voorbeelden te noemen waarbij er in andere landen voor het verlengen van het CvO andere, in veel gevallen minder, aanpassingen worden vereist dan in Nederland het geval is. Maar ook binnen Nederland zijn er verschillen van vereisten tussen schepen.

Dubbelplaten

De algemene vraag is hoe het gebruik van dubbelplaten op dit moment wettelijk geregeld is en hoe schippers kunnen anticiperen richting hun volgende keuring.

Toegankelijkheid

Om voor de keuring te kunnen beoordelen wat een schipper kan verwachten is het noodzakelijk dat er een plek is waar de wetgever de complexe technische voorschriften publiceert met voor de schippers hanteerbare teksten. Alhoewel verwacht kan worden dat de expert de schipper tijdens keuring de geldende regelgeving uit laat voeren, gaat dit regelmatig mis en moet een schipper zelf corrigerend optreden. Dat is niet zoals het hoort. Daaraan vast zijn veel experts niet hulpvaardig bij het vinden van een oplossing bij concrete uitvoering van voorschriften. (Foto: Liesbeth de Jonge/ASV)