ASV reageert op stigmatiserende uitspraken Schuttevaervoorzitter

845

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) vindt dat voorzitter Erik Schultz van BLN-Koninklijke Schuttevaer in zijn rede op het Schuttevaercongres stigmatiserende uitspraken heeft gedaan over de ASV. Het gaat hierbij vooral om het huisvuildossier.

‘Zonder expliciet de ASV te noemen maak ik uit uw rede op dat u de ASV verwijt BLN-Koninklijke Schuttevaer in een kwaad daglicht te stellen’, schrijft vice-voorzitter Ron Breedveld van de ASV. ‘Tevens bedeelt u de ASV de rol toe als actiegroep en zet u de ASV neer als de partij die de samenwerking op dit dossier heeft verlaten door een andere koers te gaan varen.’

Kwaad daglicht

Breedveld vindt dat de ASV nooit heeft geprobeerd BLN-Schuttevaer in een kwaad daglicht te stellen. ‘Dat de samenwerking op het huisvuildossier ten einde is gekomen valt te wijten aan het feit dat de ASV achtte dat het wijzigen van de koers niet in het belang was van de (internationale) binnenvaart. De ASV vond die ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartkoerswijziging strijdig met de verzoeken gedaan aan de minister zoals verwoord in de gehouden petitie in 2013. Door de koerswijziging was er niet langer sprake van het ter discussie stellen van het beleid maar ging men over tot overleg waarin het alleen mogelijk was de infrastructuur en de vorm van de abonnementen te bespreken.’

CDNI-verdrag

De ASV zegt vastgehouden te hebben aan de koers en standpunt dat alleen verdragsbreed beleid, met inachtneming van de artikelen in het CDNI-verdrag, de ontstane problematiek kan oplossen. ‘Dit hebben de verantwoordelijke bestuursleden van de ASV waar nodig in de media beargumenteerd en verdedigd. Het valt de ASV hierin niet te verwijten dat een deel van de binnenvaart (schippers die zich geconfronteerd zien met falend beleid en geraakt worden door de consequenties) fel ageert tegen de keuzes van BLN-Schuttevaer (en de communicatie daarover), terwijl BLN-Schuttevaer op eigen initiatief de verantwoordelijkheid naar zich toe heeft getrokken de kar op dit dossier te trekken. Ik kan uw uitspraken in de rede niet anders beoordelen dan dat u bewust de ASV daarmee probeert in een kwaad daglicht te stellen.’

‘Geen actiegroep’

De ASV vindt zichzelf ook geen actiegroep. ‘De ASV kent een lange historie als belangenbehartiger van binnenvaartschippers op sociaaleconomisch vlak. Een organisatie voor schippers en door schippers. De varende bestuursleden en denktankleden zijn regelmatig aanwezig op overleggen met overheden, Kamerleden en organisaties over een diversiteit aan binnenvaart-gerelateerde onderwerpen en waar mogelijk probeert de ASV, constructief  mee te denken over oplossingen voor problematiek die de binnenvaart ondervindt. Soms moet echter de keuze gemaakt worden te staan voor de belangen die de organisatie behartigt en wordt er niet voor gekozen om medeverantwoordelijk te zijn voor de in- en uitvoering van slecht (overheid)beleid. Dat maakt een organisatie nog geen actiegroep.’

Onnodige spanning

Inmiddels staat er een gesprek gepland gepland tussen de ASV en BLN met als doel een betere verstandhouding en om te bespreken waar de beide organisatie elkaar kunnen aanvullen en/of ondersteunen. ‘De uitspraken van Schultz zetten de goede intentie van betrokken personen onder onnodige spanning. Het kan niet zo zijn dat een aantal bestuursleden en een paar medewerkers zich welwillend tonen en de rest van bestuur en medewerkers het proces bemoeilijkt.’

Schade

De ASV wil op korte termijn een reactie van Schultz. ‘De rede is inmiddels in diverse media verschenen en de ASV kan daar reputatieschade van ondervinden. (Bron: ASV)

Lees meer over BLN-Koninklijke Schuttevaer:
Schultz over huisvuil: ‘Partijen stellen ons in kwaad daglicht’
‘Geen tweede ROSR-debacle’
Koninklijke Schuttevaer verrast door afmeerverbod Merwedekanaal

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief