ASV, Ons Recht en Vibia strijden samen tegen CDNI-problematiek

470

ROTTERDAM – De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV), Ons Recht-Notre Droit (OR-ND) en Vrouwen in de binnenvaart in actie (Vibia) roepen de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) op tijdens de vergadering van 12 december stappen te nemen die de binnenvaartsector tot tevredenheid kan stemmen bij de uitvoering van het CDNI-verdrag.

ASV, Ons Recht en Vibia strijden samen tegen CDNI-problematiekDe drie binnenvaartorganisaties constateren dat de betrokken landen tekortschieten in de correcte, in de praktijk werkzame uitvoering van het CDNI-verdrag dat in 2009 in werking is getreden. De stappen waartoe opgeroepen worden hebben o.a. betrekking op het huisvuilabonnement in Nederland, het niet nakomen van verplichtingen door ladingontvangers, het gebrek aan inzicht in de kosten en de verhouding tussen betaalde gasolietoeslag en volume van afgegeven oliehoudend afval.

Wel de wil

Volgens ASV, OR-ND en Vibia heeft de binnenvaart de absolute wil om te voldoen aan de doelen en regels van het verdrag. ‘Het draagvlak wordt echter minder vanwege de tekortkomingen van de CVP en de individuele landen. Er heerst in de binnenvaart onvrede over de invulling van de Uitvoeringsregelingen A,B en C van het verdrag door de individuele landen en gezamenlijk in de CVP. De persberichten van de CVP wekken daarentegen de indruk dat de betrokken landen wel tevreden zijn met de uitvoering en de binnenvaartsector vooralsnog niet op verbetering hoeft te rekenen.’

Brief

ASV, OR-ND en Vibia hopen met een brief aan de CVP te kunnen bijdragen aan waar het CDNI-verdrag de nadruk op legt; afvalpreventie, inzameling door gespecialiseerde ontvangstinrichtingen, voorkomen van illegale lozing en internationale financiering volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. (Bron: ASV)

Download de brief

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief