ASV naar ministerie

743

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) gaat 26 februari praten met vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu. De ASV stuurde het ministerie onlangs een brief.

In de brief wijst de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) de minister op de werkwijze van het Ministerie Infrastructuur en Milieu waardoor gesprekspartners steeds meer buiten spel gezet lijken te worden. De ASV protesteert met de brief hierbij sterk tegen.

‘Gedurende vele jaren neemt de ASV actief deel aan alle mogelijke overleggen en digitale rondes’, schrijft de ASV. ‘De werkwijze van het ministerie hebben we echter de afgelopen jaren zien veranderen waarbij wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de inbreng van de diverse gesprekspartners hiermee sterk aan invloed heeft ingeboet.’

Minimale inbreng
‘Waar in het verleden de onderwerpen die bepaalde gesprekspartners aangingen dusdanig samengesteld werden dat wij ook werkelijk inhoudelijk deel konden nemen ASV naar minister Schultz.aan belangrijke vraagstukken, is er nu een werkwijze waarbij overkoepelende onderwerpen aan de orde komen die een tal van groeperingen aangaan en waarbij onze inbreng geminimaliseerd is.

Concreet betekent dat, veel overleggen met veel gesprekspartners waarbij de abstractie van de onderwerpen groot is geworden.’

Nauwelijks zin
‘Dit doet een onevenredig groot beroep op de gesprekspartners waarbij zij keer op keer op moeten komen draven (als varende bestuursleden moeten wij ook vaak uit het buitenland komen) voor kortdurende overleggen waarbij dat deel van het overleg waar wij expertise in hebben ook weer zeer klein is. Daarnaast moeten we reageren op stukken waar maar een heel klein deel van de inhoud ervan tot onze competentie gerekend kan worden. U zult ook begrijpen dat een overleg op die basis nauwelijks nog zin heeft.

Daarnaast is de tijdsdruk waarbinnen wij moeten reageren erg groot. Tegelijkertijd overstelpt men ons, met vaak een heel beperkte introductie, met informatie die voor een groot deel niet voor ons van toepassing is. Men wekt daarmee de indruk aan de plicht voldaan te hebben al zou men ons de nodige informatie verstrekken en de kans geven een inbreng te hebben in de besluitvorming. Ik wil u er echter op wijzen dat uw ambtenaren zich zouden moeten realiseren dat dit niet bepaald een “level-playingfield” is waar we in Nederland zo de mond van vol hebben.’

Niet netjes
‘Het zet de, in dit geval, schipper (een gemiddelde burger) op een achterstandssituatie en dat vindt mijn organisatie, om het voorzichtig uit te drukken niet erg netjes. Ik wil hiermee dus protesteren tegen deze gang van zaken omdat wij zien dat dit steeds meer de werkwijze van het ministerie aan het worden is.

Als men suggereert dat er sprake is van inspraak dan willen wij dat hierbij tegenspreken.’

Thematisch
‘Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de ASV van oktober jongstleden waarin deze problematiek aan de orde kwam heeft de heer Langeveld, directie participatie van het ministerie Infrastructuur en Milieu, contact met mij gezocht. Het is goed te horen dat het ministerie graag wil dat de communicatie optimaal verloopt, zoals uit het gesprek bleek. Echter, er is kennelijk inmiddels een weg ingeslagen waarbij men de overleggen zoals men dat noemt “ thematisch” aanpakt en het is “ aan de organisaties zelf om te bepalen of het zinvol voor hen is om daaraan deel te nemen”. Daarmee moeten wij dus de conclusie trekken dat het Ministerie op deze weg door blijft gaan.’ (Bron: ASV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter