ASV maakt Zwartboek CCR-eisen

844

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) gaat een Zwartboek CCR-eisen maken. De ASV wil het boek op de najaarsvergadering van 18 oktober overhandigen aan vertegenwoordigers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Nederlands Bureau voor Keuringen in de Binnenvaart (NBKB).

De ASV meldt regelmatig praktijkvoorbeelden van schippers te ontvangen met betrekking tot scheepskeuringen in het kader van het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) en/of EU Richtlijn 86/2006/EG, in de volksmond ook wel SI-keuring genoemd. ‘In de voorbeelden die ons toekomen zien wij zaken bij de uitvoering van het ROSR die ons verontwaardigen. Deze zaken ASV maakt Zwartboek CCR-eisenwillen wij met uw hulp inventariseren en bundelen in het Zwartboek CCR-eisen.

Voorbeelden

Voorbeelden waar de ASV naar op zoek is kunnen divers zijn. Wanneer er bijvoorbeeld sprake lijkt/blijkt te zijn van;

  • ‘Verbeteringen’ die de zaak duidelijk alleen maar slechter maken
  • Willekeur door verschillende interpretaties van de diverse keuringsexperts zodat niemand werkelijk weet waar hij/zij aan toe is
  • Het weigeren van experts de schippers op de hoogte te stellen van mogelijke oplossingen, onder het mom ‘Wij mogen geen aanwijzingen geven’, zodat het Russische roulette begint te lijken
  • voor de hand liggende oplossingen (bv. biologisch afbreekbaar schroefasvet) waar maar geen duidelijkheid over komt
  • keuren op zaken die nog niet aan de orde zijn (autokranen die verwijderd dienen te worden),
  • handhavers (Politie en Rijkswaterstaat) die vinden dat ze ook nog eens moeten keuren, met alle gevolgen van dien.
Samen sterker

De binnenvaart kan voorbeelden bij de ASV melden. ‘Ook punten die hier nog niet genoemd zijn, maar waarvan u denkt dat ze van belang kunnen zijn, kunt u in uw eigen woorden vermelden. Tevens zullen wij het zeer op prijs stellen wanneer u eveneens in wil gaan op de consequenties voor u als schipper van de uitvoering van de technische eisen.’

Als individuele schipper kunt u uw beklag doen bij ILT en/of NBKB, daar wordt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook om gevraagd. ‘Echter, samen staan we sterker en om die reden willen wij alle door u aangedragen voorbeelden bundelen in het eerder genoemde Zwartboek CCR-eisen. Wij willen hiermee ILT en beleidsmakers op de hoogte te stellen van het feit dat, de wijze waarop de regelgeving nu wordt toegepast tot nog meer onbegrip leidt voor het met terugwerkende kracht doorvoeren van technische eisen voor nieuwbouw op bestaande schepen.’ (Bron: ASV)

Meer nieuws over de CCR-eisen:
‘Binnenvaart krijgt vijf jaar extra tijd voor ROSR-eisen op de Rijn’
CCR wil overgangstermijnen voor ROSR-eisen van 2015 verlengen
‘Ik mag straks in mijn slaapkooi niet meer over de vrouw heen’
SP wil dat secretaris-generaal van CCR andere baan gaat zoeken
BLN blij dat Schultz woord houdt inzake overgangsbepalingen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief