ASV maakt melding bij CBP voor vermeend misbruik van AIS

709

ROTTERDAM – De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gemaakt van vermeend misbruik van gegevens verzonden via het Automatic Identification System (AIS) door derden.

http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl/
Uit nieuwsbrief EOC

Concreet wil de ASV twee zaken onder de aandacht brengen van het CBP:
1) De lokale politieke partij in Gorinchem Gorcum Aktief heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de overnachtingshaven aldaar. Daarbij geeft die partij in een krantenartikel openlijk toe gebruikt te hebben gemaakt van online beschikbare gegevens over naam en positie van schepen. Dit onderzoek is vervolgens gebruikt in de gemeenteraad om hun standpunt, dat uitbreiding van de overnachtingshaven niet noodzakelijk is, kracht bij te zetten.
2) Verzekeringsmaatschappij EFM/Oranje Combinatie (EOC) roept bewoners van woonarken op om schade die zij ondervinden van passerende schepen door zuiging en/of golfslag te melden bij de EOC. Hierbij kunnen bewoners gebruik maken van internetwebsites waar schepen te volgen zijn om vast te stellen welk schip, (inclusief tijdstip, vaarsnelheid, koers etc.) de schade veroorzaakt heeft.

‘Niet toegestaan’

Zoals de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, waar Nederland deel van uitmaakt, eind vorig jaar heeft aangegeven is het vrij toegankelijk publiceren van AIS-gegevens zonder toestemming van de betrokken partijen in wezen niet toegestaan en wordt door overheden afgekeurd. ‘Naar ons oordeel kan er middels de verplichting van AIS op de Rijn per 1 december 2014 geen sprake meer zijn van toestemming geven door de betrokken partijen. De uitrusting en het gebruik van AIS is voor schepen verplicht en is de toestemming de binnenvaart vanuit overheidswege opgelegd. O.i. gebeurt het volgen van schepen via internetwebsites ten allen tijde zonder toestemming van de betrokken partijen, de eigenaren van schepen met een AIS-transponder. Het gebruik van op die wijze verkregen gegevens voor onderzoek, commerciële doeleinden, verzekeringskwesties e.d. zullen in feite altijd beoordeeld moeten worden als misbruik van gegevens door derden.’

Over bovenstaande twee zaken wil de ASV graag een oordeel van het CBP en doen daarbij tevens een verzoek tot handhaving van de artikelen in de Scheepvaartverkeerswet hieromtrent. (Bron: ASV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief