ASV maakt bezwaar tegen nieuwe Franse politiereglementen

880

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) heeft samen met Ons Recht een bezwaarschrift ingediend bij de Franse Administratieve Rechtbank tegen het per 1 september van kracht geworden Algemene binnenvaartpolitiereglement (RGP) als tegen meerdere Bijzondere Politiereglementen (RPP).

Volgens de ASV is in de nieuwe reglementen een aantal essentiële bepalingen herzien op een dusdanige wijze dat het onmogelijk wordt om nog met het vrachtschip type Freycinet een specifiek voor dat type schip bestemd deel van de Franse vaarwegen te bevaren. ‘Herziene bepalingen over maximale scheepsafmetingen, Nationale staking Frankrijk 15 mei zorgt voor hinder binnenvaartbrughoogtes en vaardieptes sluiten de huidige vloot op verschillende vaarwegen praktisch uit. Dat houdt in, dat deze wetgeving het voortbestaan van goederenvervoer via het Freycinet-kanalenstelsel onmogelijk maakt. Dat betekent, dat het vervoer van al deze goederen over de weg of per spoor moet gaan plaatsvinden. Dat betekent ook dat bedrijven gevestigd langs de vaarweg niet langer gebruik kunnen maken van vervoer over water en dat particuliere ondernemers in de binnenvaart brodeloos gemaakt worden.’

Witboek

Volgens de ASV is deze handelswijze in strijd is met het Witboek Vervoer van de Europese Commissie. ‘Dat spreekt de wens uitvoor het verschuiven van vervoer over de weg naar vervoer over water of per spoor. Door dit nieuwe RGP/RPP zal al het vervoer per spits naar vervoer over de weg verschuiven. Tevens is het in tegenspraak met de overeenkomst tussen Voies Navigables de France en FranceAgriMer om het vervoer van agri-producten tussen 2012 en 2020 vooral via het petit gabarit te verdubbelen.’

Niet meegenomen

De ASV vernam dat vaarwegbeheerder Voies Navigables de France (VNF) nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe regelgeving. ‘Maar wij hebben ook begrepen dat veel opmerkingen die de Franse schippersorganisatie Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale (CNBA) vanuit de binnenvaartsector heeft meegegeven niet zijn meegenomen in de definitieve versies.’

Opnieuw overleggen

De ASV verzoekt betrokkenen, wegens bovenstaande en eventueel nog aan te vullen redenen, aan de wetgevende partijen op te dragen, met de bezwaarpartijen hernieuwd in overleg te treden met het doel, de problemen op te lossen en te komen tot een werkbare en rechtvaardige regelgeving en de toepassing van het RGP en RPP op te schorten tot nader order. ‘Wij staan volledig ter beschikking van de betrokken partijen voor elk overleg.’ (Bron: ASV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief